notify icon
Ana içeriğin başı

e-Ticaret Vergileri Nelerdir?

Bu yazımızda e-ticaret vergi sistemi, e-ticaret vergi levhası, e-ticaret vergi muafiyeti belgesi gibi e-ticarete atılmak isteyen herkesi ilgilendiren konuları bulabilirsiniz.

E-ticaret sektörü günümüzde artan bir hızla büyüyor. Perakendeciler için kazanç ve daha fazla potansiyel anlamına gelen bu endüstriden başarılı şekilde yararlanmak için ise birçok ayrıntıya hakim olmak gerekiyor. Aklınıza ilk olarak bir web sitesine ve uygulamaya sahip olmak gerektiği, rakip analizleri, tasarım, ölçeklendirme ya da sürdürülebilirlik gibi stratejik konular gelebilir. Ancak e-ticaret sektöründe yerinizi almak istiyorsanız, öncelikle işinizi yasal zemine oturtacak yükümlülüklerinizden haberdar olmanız gerekir.

Şirket ya da şahıs firmasına sahip olmanız fark etmez; belli özellikler çerçevesinde e-ticaret yapıyorsanız, vergi ödemekle yükümlüsünüz. Bu yazımızda e-ticaret vergi sistemi, e-ticaret vergi levhası, e-ticaret vergi muafiyeti belgesi gibi e-ticarete atılmak isteyen herkesi ilgilendiren konuları sizin için özetledik.

E-Ticaret Vergi Levhası Nedir?

Vergi levhası, kapsamı, şekli ve tanımı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen, vergi mükelleflerine ait bilgileri, temel kazanç tutarlarını ve bu kazanca karşılık gelen vergi tutarlarını ifade eden belgedir. 6111 sayılı Vergi Usul Kanunu'na** göre Gelir Vergisi mükellefleri ile sermaye şirketleri her yıl Mayıs ayının son gününe kadar e-ticaret vergi levhası almak zorundadır. 

Vergi levhası, Gelir İdaresi Başkanlığı’na ait internet sitesi üzerinden, gerekli bilgiler verilerek alınabilir. Vergi levhalarının denetimi ve gerekli düzenlemeler de yine Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılır. Ayrıca vergi levhaları, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından her şirket için yıllık olarak düzenlenir ve mükelleflerin İnternet Vergi Dairesi (İVD) adresine gönderilir.

E-Ticaret Yapanlar Hangi Vergilerden Yükümlüdür?

 • Damga vergisi: Damga vergisi, kurumların ya da kişilerin yaptığı her resmi kağıt işinden doğan ve devlet tarafından alınan vergidir. Söz konusu resmi kağıt işi, bir sözleşme, senet, mukavelename, taahhütname ya da beyanname olabilir ve bu hukuki işlem kişilerle kurumlar arasında, kurumlarla kurumlar arasında ya da kişilerle kişiler arasında gerçekleşebilir. Hukuki ve resmi işlemleri belgeleyen kağıtlardan alınan damga vergisi, en düşük tutarlı vergi olarak da bilinir. 
 • Muhtasar Beyanname: Muhtasar Beyanname, bir vergi çeşidi değil, ödemekle yükümlü olunan vergilerin beyanıdır.  Muhtasar Beyanname ile birlikte kişiler ya da şirketler, mükellef oldukları vergileri -gelir vergisi ve damga vergisi gibi- beyan ederek, gereken ödemeyi devlete yaparlar.
 • Katma Değer Vergisi (KDV): KDV olarak bildiğimiz Katma Değer Vergisi, mal ve hizmet satın alan tarafların, mal ve hizmeti sunan tarafa ödediği bir tüketim vergisidir. KDV vergisi söz konusu mal ve hizmetin bulunduğu sektöre göre farklılık gösterirken genel olarak bu vergi mal ve hizmetin ederinin %18'i olarak belirlenmiştir. Ancak bazı mal ve hizmetler için bu oran %1 ve %8 olarak belirlenmiştir. Şirketler devlete aylık olarak KDV beyanında bulunmakla yükümlüdür.
 • Geçici Vergi Beyannamesi: Geçici Vergi, Kurumlar Vergisi mükellefleri tarafından ödenen ve daha yaygın olarak peşin vergi adıyla bilinen bir sistemdir. Bu vergi, Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi’nin dışında ekstra ödenen bir vergi değil, Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi'nin 3 aylık periyotlar dahilinde, taksit taksit ödenmesini sağlayan bir yöntemdir.
 • Basit Usulde Yıllık Gelir Vergisi: Adından da anlaşıldığı gibi bu vergi, vergi mükelleflerinin yılda bir kez vermekle yükümlü oldukları vergi beyanıdır. Bir hesap dönemi içinde elde edilen kazanca göre %15 ile %35 arasında, iki taksit halinde ödenmesi gerekir. Birinci taksit 1 Şubat-1 Mart arasında ödenirken ikinci taksitin ise Haziran'da ödenmesi gerekir.
 • Yıllık Gelir Vergisi: Yıllık Gelir Vergisi, bir yıllık hesap dönemi içerisinde gerçekleşen ve faturalandırılmış işlerden sağlanan kazancın beyannamesidir. Vergi mükellefleri, Yıllık Gelir Vergisi'ni her yıl 25 Mart'a kadar beyan etmekle yükümlüdür. Ödemeler ise Mart ve Temmuz ayları içerisinde olmak üzere iki taksit olarak yapılabilir.
 • Kurumlar Vergisi: E-ticarette tüzel kişiler tarafından gerçekleştirilen eylemler Kurumlar Vergisi kapsamına girer. Şahıs şirketleri, Kurumlar Vergisi ödemekle yükümlü değildir. Bu vergi, şirketlerin bir yıllık kazançları üzerinden hesaplanır. Kurum kazançlarına göre belirlenen vergilendirme oranları, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nda* belirtilir.

E-Ticaret Vergi Muafiyeti Belgesi Nedir, Nasıl Alınır?

E-ticaret yapan herkes vergi mükellefi sayılmaz. Örneğin; çevrimiçi pazar yerlerinde ikinci el ürün satanlar e-ticaret vergi muafiyeti kapsamında sayılırlar. Buna ek olarak vergi muafiyetine sahip olma koşulları Anayasa'nın 193 sayılı Kanununun 9'uncu maddesine eklenen 10 numaralı bent ile belirtilmiştir. Kanunun da belirtildiği üzere;

 • Ev şartlarında ürettikleri ürünleri elektronik ortamlarda satanlar gelir vergisinden muafiyet hakkı kazanabilir.
 • Söz konusu kanundan yararlanabilmek için işyeri statüsünde fiziki bir yerin bulunmaması gerekir.
 • Üretim aşamasında sanayi tipi veya seri üretim kabiliyeti olan makine ve alet kullanılmaması gerekir.
 • Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi alınması gerekir.
 • E-ticarete dair tüm hasılatın Türkiye'de kurulmuş bir bankada açılacak ticari bir hesaptan gerçekleştirilmesi gerekir.
 • Hasılat tutarının 240.000 TL'yi aşmaması gerekir. Hasılat tutarı her yıl için yeniden belirlenir.

E-ticaret işlemlerinizi çok daha kolaylaştırmak içinse Dijital Köprünün E-Ticaret Pazaryeri Yönetimi  ve E-Ticaret Altyapısı  çözümlerini inceleyebilirsiniz.


Kaynak:
https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.4.193.pdf
https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.4.213.pdf
https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5520.pdf