bildirim ikonu
Ana içeriğin başı

e-irsaliye Nedir? e-İrsaliye'ye Kimler Geçiş Yapabilir?

E-irsaliyenin ne olduğunu, kimlerin geçiş yapabildiğini ve nasıl kesildiğini bu yazımızda sizin için derledik.

İnternet kullanımının yaygınlaşmasıyla ve elektronik belgelerin yasal sistemlerde uygulanmaya başlanmasıyla e-Fatura ve bu sisteme bağlı olarak oluşturulan tüm belgeler, elektronik sisteme entegre edildi. Elektronik ortamda gönderme, kayıt altına alma ve arşivleme kolaylığı ve güvenilirliği, günümüzde pek çok alanda elektronik ortamda yapılan işlemlerin yaygınlaşmasını sağladı. Sevk İrsaliyesi de e-İrsaliye olarak elektronik ortamda gönderilmeye başlandı.

Sevk İrsaliyesi, mal gönderimi sırasında, malın konusu, birimi ve malın kime ait olduğunun belirtildiği ve hangi adrese, kime teslim edileceği gibi bilgilerin yer aldığı belgedir. Sevk irsaliyesi, satış işleminden sonra verilen makbuzdur ancak fatura yerine geçmez. Amaç, malın doğru adrese doğru miktarda teslim edildiğini belgelendirmektir. Bu yazımızda Sevk İrsaliyesi’nin elektronik ortamdaki karşılığı olan e-İrsaliye nedir, e-irsaliye nasıl kesilir ve e-irsaliye zorunluluğu konularını inceledik.

e-İrsaliye Nedir?

e-İrsaliye yani Elektronik İrsaliye 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda yer alan tanımıyla, mal hareketlerinin elektronik ortamda düzenli bir şekilde izlenebilmesi amacıyla kağıt üzerinde düzenlenen Sevk İrsaliyesi’nin, elektronik belge olarak elektronik ortamda düzenlenmesi, alıcısına elektronik ortamda iletilmesi ve elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesi işlemlerinin bütününe verilen addır. Tanımlamadan da anlaşılacağı gibi e-İrsaliye, yeni bir belge türü değildir. Sevk İrsaliyesi’nin elektronik ortama entegre edilmesi anlamına gelir.

e-İrsaliye Başvuru

e-İrsaliye kullanmak isteyen mükellefler aşağıdaki şekillerde sisteme dahil olabilirler:

  • Kendi bilgi işlem sistemlerinin Gelir İdaresi Başkanlığı sistemine entegrasyonu yoluyla.
  • e-İrsaliye uygulamasına ait temel fonksiyonların internet üzerinden genel kullanımını sağlamak amacı ile Başkanlık tarafından www.efatura.gov.tr internet adresinde hizmete sunulan GİB Portalı aracılığıyla.
  • Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan izinli olan özel entegratörlerin bilgi işlem sistemleri aracılığıyla.

e-İrsaliye Zorunluluğu Bulunan Mükellefler

Aşağıdaki maddelerde yer alan mükelleflerin -istisnai durumlar haricinde- Sevk İrsaliye belgesini e-İrsaliye olarak düzenlemeleri zorunludur.

EK: Gelir İdaresi Başkanlığı, yapılan inceleme çalışmaları neticesinde riskli ya da vergiye uyum düzeyi düşük olduğu tespit edilen mükelleflere veya mükellef gruplarına, faaliyet, sektör ve ciro tutarına bağlı olmaksızın, yazılı bildirim yapmak ve geçiş hazırlıkları için en az 3 ay süre vermek suretiyle uygulamaya geçme zorunluluğu getirmeye yetkilidir. Mükelleflerin yazılı bildirimi almalarının ardından belirtilen süreler içerisinde e-İrsaliye uygulamasına geçmeleri zorunludur.

e-İrsaliye Nasıl Kesilir?

Hangi şekilde sisteme dahil olacağınızı belirledikten sonra dahil olduğunuz sisteme göre işlem sürecinde farklılıklar olabilir ancak e-İrsaliye belgesinde yer alması gereken bilgiler aşağıdaki gibidir ve değişmez:

1.    Belgenin düzenlenme tarihi ve belge numarası,
2.    Belgeyi düzenleyenin adı, ticaret ünvanı, adresi, vergi dairesi ve hesap numarası,
3.    Müşterinin adı, ticaret ünvanı, varsa vergi dairesi ve hesap numarası, iş yeri adresi ve farklı ise teslimat adresi,
4.    Taşınan malın çeşidi, miktarı,
5.    Fiili sevk tarihi ile saat ve dakika olarak fiili sevk zamanı e-İrsaliye belgesinde yer alır.
6.    Mükellefler ihtiyaçları doğrultusunda ek bilgilere yer verebilirler. 
7.    Belgede bulunması gereken bilgilere ilaveler getirilebilir. Bu duyurular Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından efatura.gov.tr adresi üzerinden yapılmaktadır.

e-İrsaliye Yanıtı Nedir?

E-İrsaliye düzenlenen müşteri, belgede yer alan mallara ilişkin olarak ne kadarlık kısmının teslim alındığını/kabul edildiğini, teslim alınmayan mallara ilişkin olarak, kabul edilmeyen mal miktarını ve nedenini uygulama üzerinden e-İrsaliye Yanıtı ile belgeyi düzenleyen satıcıya iletebilir.

Kısmi kabul durumunda: Kabul edilmeyen malların satıcısına geri gönderimi için ayrıca e-İrsaliye düzenlenmesi gerekir.

e-İrsaliye’nin tamamının reddi durumunda: Alıcının ya da malların tamamının hatalı olması durumunda, alıcı tarafından e-İrsaliye Yanıtı ile belge reddedilir. Ancak ret işleminin malın fiili sevkinden önce yapılması gerekir.

Malın sevkiyatından sonra e-İrsaliye reddi: Malın tesliminden sonra gönderilen ret yanıtları hükümsüzdür ve bu durumda malı taşıyan/taşıttıran tarafından yeni bir e-İrsaliye düzenlenmesi gerekir.

Dijital Köprü e-İrsaliye Çözümü ile İşlemleriniz Çok Daha Kolay!

QNB Finansbank Dijital Köprü ile QNB eFinans işlemlerinizi güveni ve çok kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Dijital Köprü çözümlerini, başvuru formunu doldurarak QNB Finansbank müşterisi olmadan hemen kullanabilirsiniz. Dijital Köprü Platformuna giriş yapabilmek için QNB Finansbank kullanıcı adı ve FinansŞifre’nizin olması yeterlidir.

e-İrsaliye çözümünü Dijital Köprü ile kullanmaya başlamak için aşağıdaki adımların tamamlanması gerekmektedir:

  • e-İmza veya Mali Mühre Sahip Olunması: Vergi kimlik numarasına sahip firmalar mali mühür; TCKN sahibi şahıs firmaları ise e-İmza ya da mali mühür kullanabilirler. Mali Mühür ve e-İmza bankamız tarafından sağlanmaz. Devlet tarafından yetkilendirilmiş kurumlardan temin edilebilir.
  • Ürün Aktivasyonu ve Ayarların Tamamlanması: Başvurunuzu gerçekleştirdikten sonra, başvuru esnasında girmiş olduğunuz e-posta adresinize ürün aktifleştirmesi için izlenecek adımların anlatıldığı bir e-posta, QNB eFinans tarafından gönderilir. QNB eFinans Portal’a ilk girişinizde tamamlamanız gereken adımlar hakkında portal ekranı sizi yönlendirecektir.

QNB Finansbank Dijital Köprü’nün yenilikçi uygulamalarıyla ilgili bilgi almak ve hemen kullanmaya başlamak için çağrı merkezimize ulaşabilir ya da başvuru formunu doldurabilirsiniz.

anahtar kelimeler: e-irsaliye, e-irsaliye zorunluluğu, e-irsaliye nedir, e-irsaliye nasıl kesilir, e-irsaliye başvuru

Kaynak:
https://ebelge.gib.gov.tr/eirsaliyemevzuat.html
https://ebelge.gib.gov.tr/dosyalar/tebligler/487_SIRA_NOLU_VERGI_USUL_KANUNU_GENEL_TEBLIGI-2017-12-18.pdf
https://ebelge.gib.gov.tr/dosyalar/tebligler/Guncel_Sekli_ile_509_Sira_No'lu_VUK_Genel_Tebligi.pdf
https://www.qnbfinansbank.com/kobi/dijitalkopru/dijital-kopru-cozumleri/dijital-kopru-e-donusum-cozumleri/e-irsaliye