bildirim ikonu
Ana içeriğin başı

e-Fatura Nasıl Kesilir?

Bu yazımızda e-fatura nedir, nasıl kesilir, keserken nelere dikkat edilmelidir ve kimler e-fatura kesmekle mükelleftir soruları hakkında özet bilgileri sizler için derledik.

e-Fatura Nasıl Kesilir? - Fatura Örneği: Fatura Kesilirken Nelere Dikkat Edilmelidir?

e-Fatura kesebilmek için hem alıcının hem de göndericinin e-Fatura mükellefi olması gerekir. e-Fatura kesme işlemleri için GİB portalını kullanabileceğiniz gibi özel entegratör desteği de alabilirsiniz. Entegratör destekli uygulamalar fatura süreçlerinizi daha kolay yönetmenizi sağlar. e-Fatura süreçlerinizi daha da kolaylaştırmak için Dijital Köprü’nün e-Fatura çözümünü kullanabilirsiniz.

e-Fatura Nedir? e-Fatura mükellefi ne demek?

e-Fatura, kağıt fatura ile aynı yasal yükümlülükleri içeren dijital faturadır. e-Fatura mükellefi ise GİB tarafından belirlenen koşullara uygun olarak ilgili sistemi kullanması zorunlu olan ya da kendi isteğiyle uygulamaya dahil olan kişi ya da kurumlara verilen isimdir.

Kimler e-Fatura mükellefi olmak zorundadır?

22 Ocak 2022 tarihinde yayınlanan resmi gazeteye göre, 2021 hesap dönemi 4 milyon TL, 2022 ve müteakip hesap dönemleri 3 milyon TL’yi aşan firmalar zorunlu e-fatura mükellefi olarak belirlenmiştir.

Kaynak:
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220122-10.htm

Fatura Kesilirken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Fatura, taraflar arasındaki ticari ilişkiyi yasal hale getiren; satılan/alınan mal veya hizmet detaylarını, vergi ve diğer yükümlülükleri içeren yasal belgedir. Fatura kesme yasal yükümlülüğünü yerine getirirken, gerçekleşen ticari ilişkiye göre dikkat edilmesi gereken noktalar vardır:

Satış işleminin gerçekleştirildiği ticari ilişkide ‘Satış Faturası’ kesilir. Satış Faturası, satılan ürün ya da hizmetin detaylarını ve vergi yükümlülüklerini içeren yasal belgedir. Satış Faturası kesilirken dikkat edilmesi gereken ilk nokta, ödeme şeklidir. Mal veya hizmet bedelinin sonradan alınacağı vadeli ödemede, imza ve kaşe faturanın üst kısmında yer alır. Ödemenin mal veya hizmetin alındığı sırada nakit olarak ödendiği durumlarda, imza ve kaşe faturanın alt kısmında yer alır. Satış faturasında:

 • Fatura seri ve sıra numarası, düzenlenme tarihi,
 • Satıcı adı veya ticari unvanı, vergi dairesi ve numarası, banka hesap numarası, adresi,
 • Alıcı adı veya ticari unvanı, varsa vergi dairesi ve numarası, banka hesap numarası, adresi,
 • Satılan ürün veya hizmetin türü, ürünlerin ya da hizmetlerin isimleri, birim fiyat, miktar, toplam satış tutarı düzenlenmişse irsaliye numarası ve tarihi bulunması gerekir.

Satışın gerçekleştirilmesinin ardından satılan mal müşteriye daha sonra gönderilecekse ‘İrsaliyeli Fatura’ kesilir. İrsaliyeli Fatura aynı zamanda ‘Sevk İrsaliyesi’ yerine geçer. Faturada olması gereken bilgilerin yanı sıra, ürün, alıcı ve satıcı bilgilerini de içerir. ‘e-Fatura’ işlemlerinde ‘e-İrsaliye’ kullanılabilir. İrsaliyeli Fatura’da:

 • İrsaliyeli Fatura yazısı,
 • Sıra ve seri numarası,
 • Satıcının adı veya ticari unvanı, vergi dairesi ve numarası, adresi, imzası,
 • Malın gönderildiği adres ve alıcı bilgisi,
 • Alıcı adı veya ticari unvanı, varsa vergi dairesi ve numarası, adresi,
 • Faturanın düzenlenme tarihi ve saatinin bulunması gerekir.

Teklif faturası olarak hazırlanan ‘Proforma Fatura’nın mali değeri yoktur. Satışın gerçekleştiği anlamına gelmez; sadece satış teklifi içerir. Proforma Fatura’da:

 • Proforma Fatura yazısı,
 • Ürün veya hizmetin türü, adı, birim fiyatı, miktarı ve toplam satış tutarı,
 • Satıcının ve potansiyel alıcının kişinin adı veya ticari unvanı, adresi,
 • Düzenlenme tarihi ve düzenleyenin imzasının bulunması gerekir.

Mal satışının gerçekleştirildiği bir ticari ilişkide, müşterinin yani alıcının ürünü iade etme hakkı vardır. Böyle durumlarda ‘İade Faturası’ düzenlenir. Hatalı ürün gönderiminde de İade Faturası düzenlenebilir. İade Faturası’nda:

 • İade Faturası yazısı,
 • Kesilmiş olan satış faturasının numarası ve tarihi,
 • İade edilen ürünün türü, adı, birim fiyatı, miktarı ve Satış Faturası’ndaki toplam satış tutarının yer alması gerekir.

Kaynak:
https://ebelge.gib.gov.tr/efaturamevzuat.html
https://ebelge.gib.gov.tr/dosyalar/509_s.VUK_GT_Kapsaminda_Uygulamalara_Gecis_Takvimi_Tablosu_(3).pdf
https://forum.efatura.gov.tr/main_page.php
https://forum.efatura.gov.tr/main_page.php