bildirim ikonu
Ana içeriğin başı

Damga Vergisi Nedir? Damga Vergisi Oranları Neye Göre Hesaplanır?

Damga vergisinin ne olduğunu, kimlerin mükellefi olduğunu ve ne zaman, ne kadar ödenmesi gerektiği gibi aklınıza takılabilecek soruları bu yazımızda sizler için topladık.

Damga Vergisi Nedir? Damga Vergisi Oranları Neye Göre Hesaplanır?

Damga Vergisi,. Kişiler ya da kurumlar arasında yapılan anlaşmalar, sözleşmeler ve her türlü yazılı belge için, yazılıp imzalamak veya imza yerine geçen bir işaret koymak suretiyle düzenlenen ve bir hususu ispat ya da belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ve elektronik imza kullanarak her türlü sözleşmeyi belgeleyen kağıtlardan alınan vergidir.

Kimler Damga Vergisi Mükellefidir?

Damga Vergisi mükellefleri, anlaşma ya da sözleşmeyi imzalayan taraflar yani kişilerdir. Resmî kurumlarla yapılan sözleşme ya da anlaşmalar durumunda Damga Vergisi yine kişiler tarafından ödenir.

Damga Vergisi Ne zaman Ödenir?

Damga Vergisi aylık olarak ödenir.

Damga Vergisi Beyannamesi Nedir?

Damga Vergisi Beyannamesi, sürekli Damga Vergisi mükellefiyeti bulunanlar için makbuz karşılığı ödenmesi gereken kağıtlara ilişkin olarak izleyen ayın 23. günü akşamına kadar verilir. Beyanname verilen ayın 26. günü akşamına kadar ödenir.

Sürekli Damga Vergisi mükellefiyeti bulunmayanlar için Damga Vergisi Beyannamesi, makbuz karşılığı ödenmesi gereken kağıtlara ilişkin olarak Damga Vergisi’ne tabi kâğıdın düzenlendiği tarihi izleyen 15 gün içinde beyan edilir ve beyanname verme süresi içinde ödenir.

Damga Vergisi Hesaplama Nasıl Yapılır?

Damga Vergisi ilgili anlaşmanın, sözleşmenin ya da belgenin içeriğine göre kanunda belirtilen ismine karşılık gelen oran gözetilerek hesaplanır. Bu sebeple belge içeriği ile kanunda belirtilen içeriklerin uyuşması önemlidir. Damga Vergisi hesaplama kanunda belirtilen içeriklere karşılık gelen oranlara uygun olarak belirlenir ve ödenecek olan vergi hesaplaması yapılır.

Aşağıda belirtilen 2022 Damga Vergisi oranlarında görüldüğü gibi bazı belge bedellerinin hesaplaması binde oranında yapılırken bazı belgelerin Damga Vergisi sabit olarak belirlenmiştir.

2022 Damga Vergisi Oranları Nedir?

Bir sözleşme, anlaşma ya da belge için Damga Vergisi hesaplama oranı, ilgili kağıdın tabi olacağı içeriğe bakılarak ve içeriğine uygun olan oran -her yıl sonu gelecek yıl için Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenmiş olan oranlar dahilinde- belirlenerek hesaplanır.

İlgili belgelerin içeriğinin tespiti sırasında, kanunlarda belirlenmiş olanlarda kanundaki ismine, belirlenmemiş olanlarda ise belgede yazanların anlamı ve içeriğine bakılır. İçeriği belirlenmek istenen belgenin üzerinde başka bir ek yazılmamışsa, belgede belirtilenlere göre kanun tarafından belirlenen Damga Vergisi hesaplama içeriklerine göre karar verilerek yapılır.

Damga Vergisi’ne dahil olan kağıtlar aşağıdaki gibidir. Detaylı bilgi için Resmi Gazete incelenebilir.

I. Akitlerle ilgili kağıtlar

     A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar
     B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar

II. Kararlar ve mazbatalar
III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar
IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen 2022 Damga Vergisi oranlarından Damga Vergisi ödeyeceğiniz belgenin türü ve içeriğine göre belirleyerek hesaplamanızı yapabilir ve diğer vergiler gibi vergi dairelerinden, anlaşmalı bankalar aracılığıyla ya da internetten ödeyebilirsiniz.

QNB Finansbank A.Ş., bu blogda yayımlanan içeriklerde verilen bilgilerin doğru veya eksiksiz olduğuna ilişkin olarak herhangi bir taahhüt ya da garanti vermemektedir. QNB Finansbank A.Ş. ne şekilde olursa olsun bu bilgilerin içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından, saklanmasından sorumlu değildir. Blogda yer verilen içeriklerde iletilen görüşler içerik sahibine ait olup, QNB Finansbank A.Ş.'nin görüşlerini içermeyebilir.

Kaynak:
https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.488.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211221.pdf
https://www.verginet.net/dtt/1/Damga-Vergisi-Oranlari.aspx