bildirim ikonu
Ana içeriğin başı

KOBİ Sorumluluk Sigortaları

Finansçı ile sorumluluklar altında ezilmeyin

Ufak bir ihmal veya beklenmeyen bir kaza, ticaret hayatınızdaki başarılarınıza sekte vurmasın istiyorsanız QNB Finansbank doğru adres.

KOBİ'lere özel koşullarla sunulan sorumluluk sigortaları, sektörünüz ne olursa olsun karşılaşabileceğiniz tatsız durumların ortaya çıkaracağı maddi kayıpların önüne geçiyor.

Emeklerinizin Güvencesi: Zamanında Alınan Önlemler

 • Maddi kayıplara yol açabilecek durum ve kazalara karşı teminat güvenceleri,
 • Farklı sektörlere yönelik poliçe çeşitleri,
 • Zorunlu sigortalarda QNB Finansbank avantajları.

İşveren Sorumluluk Sigortası

 • İşveren Sorumluluk Sigortası, iş yerinizde meydana gelebilecek iş kazalarında kurumunuza sözleşmeyle bağlı olarak çalışan SGK’ya kayıtlı işçilerin karşı karşıya kalacağı fiziki zararları teminat olarak güvence altına alır.
 • Sigorta kapsamında işveren olarak işçilere veya işçilerin yasal hak sahiplerine karşı yasal sorumluluklarınız güvence altındadır.
 • Poliçe, SGK tarafından sağlanan yardımların üzerinde veya dışında kalan taleplerin yanı sıra yine bu kurum tarafından işverene karşı açılan rücu davalar sonucunda ödenmesi gereken tazminatları da teminat kapsamı altına almaktadır.

Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Sorumluluk Sigortası

 • Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Sorumluluk Sigortası, poliçe süresince ticari faaliyetleriniz sırasında üçüncü kişilere fiziki veya maddi olarak zarar verebilecek olaylarda karşı karşıya kalacağınız hukuki tazminatlar konusunda sizi güvence altına alır.

Asansör Kazalarına Karşı Mali Sorumluluk Sigortası

 • Bir bakım sözleşmesi kapsamında düzenli olarak bakımı yapılan asansörlerde meydana gelebilecek kazalar sonucu üçüncü kişilerin maddi veya fiziki olarak zarar görmeleri sonucunda karşı karşıya kalabileceğiniz tazminat ödemeleri poliçe kapsamında teminat altına alınır.

Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası

 • Sorumluluğunuz altındaki; yanıcı, parlayıcı veya yakıcı maddelerin, kusurunuz olsun olmasın üçüncü kişilere fiziki veya maddi zarar vermesi sonucunda karşı karşıya kalabileceğiniz tazminat ödemeleri poliçe kapsamında teminat altına alınır.

Aşağıda listelenen iş alanlarında çalışanların bu sigortayı yaptırmaları zorunludur:

 • Yanıcı, parlayıcı veya yakıcı madde üretenler,
 • Yanıcı, parlayıcı veya yakıcı madde depolayanlar,
 • Yanıcı, parlayıcı veya yakıcı madde satanlar,
 • Yanıcı, parlayıcı veya yakıcı madde kullananlar.

Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası

 • Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası, Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası’na ek olarak düzenlenir.
 • Poliçe kapsamında, LPG tüplerinin bulundukları yerde; patlaması, gaz kaçırması veya yangın çıkarması halinde fiziki veya maddi olarak zarar görebilecek üçüncü kişilere ödemek zorunda kalacağınız tazminatlar teminat altına alınır.

Aşağıda listelenen iş alanlarında çalışanların bu sigortayı yaptırmaları zorunludur:

 • Likit Petrol Gazı (LPG) depolayanlar,
 • Likit Petrol Gazı (LPG) dolumu yapanlar,
 • Likit Petrol Gazı (LPG) taşıması yapanlar,
 • Doğrudan veya bayileri aracılığıyla LPG satışı yapan dağıtım şirketleri.

Tibbi Sorumluluk Sigortası

 • Tibbi Sorumluluk Sigortası, sigortalı hekimler için sunulur.
 • Mesleki faaliyetleriniz sırasında; hata, ihmal veya unutma nedeniyle kusurlu hizmet vermeniz durumunda üçüncü kişilerin fiziki zarar görmesi halinde, karşı karşıya kalabileceğiniz tazminat ödemeleri poliçe kapsamında teminat altına alınır.

Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası

 • Özel güvenlik hizmetleri veren görevlilerin, mesleki faaliyetleri sırasında üçüncü kişilere verebilecekleri fiziki veya maddi zararlar kapsamında karşı karşıya kalınabilecek tazminat ödemeleri, poliçe kapsamında teminat altına alınır.
 • 5188 sayılı kanuna istinaden özel güvenlik hizmetleri veren kuruluşların bu sigortayı yaptırmaları zorunludur.

Taşınan Para(Kıymet Nakli) Sigortası

 • Taşınan Para(Kıymet Nakli) Sigortası, firmanıza ait para veya değerli eşyaların personeliniz tarafından taşınması esnasında oluşabilecek zararlara karşı güvence sağlar.

Taşınan Para(Kıymet Nakli) Sigortası, aşağıda listelenen durumlarda poliçe sahibine teminat sunmaktadır:

 • Üçüncü kişiler tarafından tehdit, zor veya şiddet kullanmayla oluşabilecek gasp ve hırsızlık durumlarında,
 • Araçla yapılan taşımalarda aracın kaza geçirmesi veya yanması sonucunda oluşabilecek zarar veya hırsızlık durumlarında,
 • Taşıma esnasındaki zorlayıcı nedenler ile oluşacak kayıplarda.

Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası

 • Ticari araçlarınızın trafikteyken üçüncü şahıslara verebilecekleri zarar veya maddi kayıplar sonucunda karşı karşıya kalabileceğiniz tazminat ödemeleri, poliçe kapsamında teminat altına alınır.
 • Kara yollarına çıkan tüm motorlu kara taşıtları, lastik tekerlekli traktörler ve bunların çekmekte olduğu römork sahiplerinin bu sigortayı yaptırmaları zorunludur.

İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası

 • İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası sözleşmenizde belirtilen aracın trafikte üçüncü şahıslara verebileceği fiziki veya maddi zararlar sonucunda karşı karşıya kalabileceğiniz tazminat ödemeleri, poliçe kapsamında belirtilen limitlere kadar teminat altına alınır.

Nasıl Başvurabilirim?

KOBİ'lere özel olarak QNB Finansbank avantajlarıyla sunulan sorumluluk sigortalarına dilediğiniz QNB Finansbank Şubesi’nden başvurabilirveya şirket ünvanı, telefon, VKN bilgisi ile KobiBankaciligiSigortaYonetimi@qnbfinansbank.com adresine mail atarak başvuru yapabilirsiniz.