bildirim ikonu
Ana içeriğin başı

Performans ve Yetenek Yönetimi

QNB Finansbank, finansçının kariyer yolculuğunun her adımında yanındadır. Önceliğimiz işinin lideri, nitelikli ve dinamik çalışanlarımızdır.

Bu yaklaşım dahilinde hedef gerçekleşmeleri ölçülür, öncelikler tanımlanır, bankanın stratejik hedefleri ile çalışan hedeflerinin uyumu sağlanır, görevden beklenen temel rol-sorumlulukların fark yaratan ve değer katan bir performansa dönüştürülmesi için gereken çalışmalar yapılır.

Görüşmeler, iş sonuçlarına yansıyan, durum ve vakalara dayandırılmış geri-bildirimlerle desteklenir. Tüm geribildirimler gelecekte neyi, nasıl daha iyi yapabileceğimize ilişkin ileri-bildirimler olarak değerlendirilir. Bunlara bağlı olarak hedefler güncellenir.

 • Performans Yönetimi Sistemi; banka hedefleri ve çalışan hedeflerinin uyumunu sağlayarak yüksek performansa dayanan ortak bir kültür oluşturmayı hedefler.
 • Bu uyumu sağlamak için çalışanlar ve yönetim arasında çift yönlü ve sürekliliğe dayalı bir bilgi akışı oluşturur.
 • Çalışanlardan beklentiler açık ve somut olarak ortaya konularak, beklentilerin ne nitelikte karşılanması gerektiği konusunda yol gösterilir. Başarının somut ve ölçülebilir kriterlerle değerlendirilmesi sağlanır.
 • Sistemimiz adil ve şeffaf bir iletişim ortamı oluşturarak çalışanlarımızın yüksek performans sergilemesini sağlayacak aksiyonları belirler, düşük performansı geliştirmek için gerekli olan destek gereksinimlerini ortaya koyar.
 • Performans yönetim sistemimizin temel unsurları hedefler ve yetkinlikler olarak belirlenmiştir. "Hedef belirleme ve yayılım yönetimi", "yönlendirme" ve "değerlendirme" aşamalarından oluşan bir yapıya sahiptir.
 • "Hedef belirleme ve yayılım yönetimi" aşamasının temelini ölçemediğimizi yönetemeyeceğimiz yaklaşımı oluşturur.
 • Hedef gerçekleşmeleri, belirlenmiş dönemler bazında yönetici ve çalışanların yaptığı bire bir görüşmeler ile takip edilir.
 • Bankamızda performans değerlendirmesi yılda iki kez yapılandırılmış olarak uygulanır. Bununla beraber, fonksiyonlara özel, aylık ve çeyrekler bazında farklı uygulamalar da bulunmaktadır. Hedef gerçekleşmesine ilişkin görüşmeler yıl içerisinde sürekli olarak yapılır.
 • Tüm çalışanlarımızın yer aldığı performans yönetimi sisteminin bir parçası olarak, yılda bir kez yönetim kadrolarımız için "360 Derece Performans Değerlendirme Uygulaması" gerçekleştirilir.
 • "360 Derece Performans Değerlendirme Uygulaması"; yöneticilerin liderlik, yönetsel ve fonksiyonel alanlarına yönelik ileri-bildirim sağlayan önemli araçlardan biridir.

Performans Değerlendirmelerinin Sonuçları Neden Önemlidir?

Performans değerlendirme sonuçları başarının ödüllendirilmesi ve başarısızlıkların tespit edilerek gelişime yönelik çaba harcanması bu doğrultuda çalışanların performans gelişiminin sağlanması, dolayısıyla banka performansının arttırılması için kullanılmaktadır.

Bu kapsamda;

 • Fark yaratan çalışanlarımızın ve iş sonuçlarının ödüllendirilmesini sağlar.
 • Gelişim noktalarının tespit edilerek aksiyonların belirlenmesi ve takip edilmesi için yol haritamızı oluşturur.
 • Ücret artışı ve yılsonu başarı ikramiyelerinin belirlenmesinde en önemli değerlendirme kriteridir.
 • Kişi / fonksiyon bazlı eğitim ihtiyaçlarının tespit edilmesine olanak tanır.
 • Çalışanların kariyer ve yetenek planlarının oluşturulmasında ve kritik rollerin belirlenmesinde baz teşkil eder.

Yetenek Yönetimi

Yetenek Yönetimi ile çalışanlarımızın geleceğe dair potansiyelleri belirlenir ve bu finansçı yeteneklerin kariyer ve liderlik gelişim planlamaları yapılarak üst düzey rollere yetiştirilecek yeteneklerin geliştirilmesi ve bankada tutundurulması hedeflenir. Bu kurgu doğrultusunda yedekleme planları ve banka içi aday havuzları ile süreçler desteklenir.

Çalışanlarımızın hepsinin bir yetenek olduğuna inanır ve yeteneklerini liderliğe dönüştürebilmeleri için onlara kişiselleştirilmiş performans yönetimi destekleyici, gelişimi sürekli kılan gelişim araçları sunulur.