bildirim ikonu
Ana içeriğin başı

Eğitim ve Gelişim Yönetimi

QNB Finansbank, finansçının kariyer yolculuğunun her adımında yanındadır. Önceliğimiz işinin lideri, nitelikli ve dinamik çalışanlarımızdır.

 • Eğitim ve Gelişim Yönetimi; bankanın performans artışına katkı sağlamak ve %80'i Y kuşağından oluşan çalışanların gelişim ihtiyaçlarını ortak bir platformda buluşturup tamamlamak amacı ile kariyer yolculuğunda çalışanları destekler. Çalışanların gelişim ihtiyaçlarını proaktif olarak belirler, tanımlar ve bu ihtiyacı karşılayacak eğitim tasarımını bünyesinde barındırır.
 • Ailemize katılan yeni mezun çalışanlarımız, oryantasyon sürecinin ardından bankaya ve görevlerine hızlı adapte olmaları amacıyla görevlerine özel olarak hazırlanan "QNB Finansbank''ta Başlangıç" programlarına dahil edilirler. Bu eğitimler; temel anlayışımızı aktarmanın yanı sıra çalışanlarımıza ihtiyaç duydukları bilgi/beceri ve yetkinlikleri kazandırır.
 • QNB Finansbank', birimler içerisinde deneyim ve unvan seviyelerine göre farklılaşan her çalışana, ihtiyaç duyduğu mesleki bilgiyi ve vizyoner bakış açısını kazandırmayı hedefler. Çalışanın ihtiyacına yönelik sertifika programları ile Türkiye'de, Avrupa ve Amerika'da bulunan seçkin eğitim kurumlarıyla işbirliği yaparak çalışanların akademik bilgi ile pratikteki uygulamaları en etkili şekilde deneyimlemeleri sağlanır.
 • Şube, Genel Müdürlük, Çağrı Merkezi, Teftiş Kurulu gibi kadrolara özel olarak tasarlanan sınıf içi eğitimler; e-öğrenme, simülasyon, işbaşı eğitimleri, okuma-izleme ödevleri ve eğitim kitleri ile desteklenir.
 • Zorunlu eğitimlerin yanı sıra çalışanların gelişim ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri, her yıl yenilenen isteğe bağlı sınıf eğitimleri, konferans ve uzaktan eğitimleri kapsayan "Gelişim Kataloğu" ile piyasaları, güncel ekonomiyi, bankacılık sektörü hakkında tüm gelişmeleri takip etmeleri, liderlik, kişisel ve profesyonel gelişim, sağlıklı yaşam ve hobilere yönelik eğitimlerle istedikleri konular hakında bilgi kazanmaları sağlanır.

Liderlik ve Yetkinlik Gelişimi:

 • Performans Yönetimi Sisteminin Amacı; QNB Finansbank' çalışanlarının performansını etkin bir şekilde planlamak, izlemek, yönlendirmek, ölçmek, geliştirmek ve bireysel performansı doğrultusunda banka performans artışına hizmet etmesi temeline dayanan, başarının somut ve ölçülebilir kriterlerle değerlendirilebilinmesini sağlayan, sürekli geri bildirim kültürü ile gelişimi teşvik eden, uzun vadeli yetenek yönetimi stratejilerine yön vermek için ihtiyaçların tespit edilmesidir.
 • Sistemimiz adil ve şeffaf bir iletişim ortamı oluşturarak çalışanlarımızın yüksek performans sergilemesini sağlayacak aksiyonları belirler, düşük performansı geliştirmek için gerekli olan destek gereksinimlerini ortaya koyar.
 • Bankamızda performans değerlendirmesi yılda iki kez yapılandırılmış olarak uygulanır. Bununla beraber, fonksiyonlara özel, aylık ve çeyrekler bazında farklı uygulamalar da bulunmaktadır. Hedef gerçekleşmesine ilişkin görüşmeler yıl içerisinde sürekli olarak yapılır.
 • Kişiselleştirilmiş performans değerlendirme süreci ile her bir çalışanın dönemsel olarak gelişim süreci takip edilebilir, her bir çalışan özelinde bireysel olarak performans değerlendirme sonuçları belirlenir, bireysel sonuçlar doğrudan çalışanlara gelişimlerine yönelik yol haritası oluşturur.

Zaman ve Mekân Sınırı Olmadan Eğitim: Finarmoni

 • Her geçen gün değişen ve sürekli gelişim gösteren eğitim teknolojilerini ve yöntemlerini yakından izlemek, eğitim anlayışımızın vazgeçilmez bir parçasıdır. Finarmoni de bu anlayışla oluşturulmuş olan bir eğitim ve gelişim portalıdır.
 • Finarmoni'de, yıl içinde planlanan eğitimlerle ilgili bilgilerin yanı sıra, Finansçıların gelişimlerine katkı sağlayacak, sürekli zenginleşen isteğe bağlı e-eğitimler, simülasyonlar ve oyunlar, video platformu FinTV, sosyal öğrenme modülü Finarmoni Cadde, kitap özetleri ve makalelerin yer aldığı kütüphane bölümleri bulunmaktadır.
 • Piyasalar, güncel ekonomi, bankacılık sektörü gibi teknik konuların yanısıra kişisel ve profesyonel gelişim, sağlıklı yaşam ve hobilere yönelik eğitimlerin de yer aldığı Finarmoni ile çalışanlarımız istedikleri yöntemle istedikleri konu hakkında bilgi sahibi olabilmektedir.
 • Finarmoni'ye, banka içinden ve dışından bilgisayar üzerinden erişilebileceği gibi, "e.mobil +" mobil uygulaması da telefon üzerinden erişimi sağlamaktadır. Bu sayede çalışanlarımıza, tüm eğitimleri diledikleri an, diledikleri yerden takip edebilecekleri, zaman ve mekandan bağımsız, hızlı, esnek ve kişiselleştirilmiş bir gelişim ortamı sunulmaktadır.