notify icon
Ana içeriğin başı

Hayat Sigortaları

Kötü sürprizlere karşı tedbirinizi şimdiden alın

Hayatın getirebileceği kötü sürprizlerin önüne geçemeseniz de tedbir almak Finansçıyla mümkün.

Farklı Taleplere Nokta Atışı Teminatlar

 • Talebinize yönelik teminat belirleme şansı,
 • Destekleyici sağlık hizmetleri,
 • Kaza, vefat veya tehlikeli hastalık durumlarında ekonomik destek,
 • Vefat halinde yakınlarınıza tanınan teminat hakkı.

Akıllı Hayat Sigortası

Akıllı Hayat Sigortası ile ayda 50 ABD Doları’ndan başlayan prim ödemeleriyle sevdiklerinizi ve geleceğinizi yıllar boyunca güvence altına alırken hem vergi avantajından faydalanabilir hem de sigorta süresi sonunda poliçede belirtilen vefat riski gerçekleşmemiş ise ödediğiniz dolara endeksli tüm primleri geri alabilirsiniz.

Vefat etmeniz durumunda ise sevdiklerinize maddi güvence sağlayan Akıllı Hayat Sigortası, geleceğinizi düşünürken paranızın değerini de koruyor.

Vefat Tazminatı

Sigorta süresi içinde vefat etmeniz durumunda poliçenizde belirtilen tutar lehtara, lehtar belirtmemiş iseniz yasal varislerinize ödenir.

Yaşam Tazminatı

Sigorta süresinin sonunda sigortalının hayatta olması şartıyla, ödenen tutardır ve bu tutar poliçe süresi boyunca ödenmiş olan prim tutarı kadardır. Bu tutara hak kazanmak için vefat teminatı kapsamında bir tazminat ödemesi yapılmamış, poliçenin feshedilmemiş, prim ödeme ve geçerlilik şartlarının sağlanmış olması gerekir.

Poliçe Süresi

Poliçe süresini 10, 11 veya 12 yıl olarak belirleyebilirsiniz.

Tazminat Ödemesi

Tazminat ödemesi tek seferde yapılır.

Ürün Hakkında Genel Bilgiler

 • Sigorta giriş yaşı 18-61 yaş aralığında olup herkes bu ürüne sahip olabilir. Sigortalı yaşı ve sigorta süresinin toplamı 71’i geçmemelidir. Örneğin, 59 yaşınızda 12 yıllık sigorta yaptırabilirken 61 yaşınızda 10 yıllık sigorta yaptırabilirsiniz.
 • Ödenecek prim tutarı ABD Doları cinsinden sabittir. Ödeme vadenizdeki TCMB efektif satış kuruna bağlı olarak Türk Lirası karşılıkları farklılık gösterebilir. Sigorta süresi sonunda primin tamamı size ABD Doları karşılığı TL olarak ödenecektir. Sözleşme süreci sonunda ödediğiniz primin tamamı, ödeme tarihindeki TCMB efektif satış kurundan TL’ye çevirilerek tarafınıza ödenecektir.
 • Prim ödemeleri alt limiti en az 50 ABD Doları aylık ödemeden başlamaktadır.
 • Gelir vergisine tabi olan gerçek kişiyseniz (serbest meslek sahibi, yatırım ya da kira geliri vb.) ödediginiz primleri beyannamenizde masraf olarak göstererek vergi matrahınızdan düşebilirsiniz veya ücretli çalışıyorsanız şirketinizin İnsan Kaynakları veya Muhasebe departmanına dekontunuzu iletmeniz yeterli olacaktır.
 • Poliçeden erken ayrılmak istemeniz durumunda poliçenin kalan süresine bağlı olarak belirlenen kesinti oranlarıyla hak kazanacağınız prim tutarları size iade edilecektir.
 • Poliçe başlangıcından önce bir rahatsızlığınız varsa ve beyan edilmediyse veya poliçenizin ilk tahsilatı gerçekleşmediyse teminatlardan faydalanamazsınız.

Erken Ayrılma Prim Tutarları Tablosu*

- Sigorta ettiren en az bir yıldan beri yürürlükte olan ve bir yıllık priminin tamamı ödenmiş olan sigortalarda, istediği zaman sözleşmeyi sona erdirerek, sigortadan ayrılabilir.

Sigorta Süresi Toplam Prim Tutarı (USD) Erken Ayrılma Kesinti Oranı Erken Ayrılma Kesinti Tutarı (USD) Erken Ayrılma Bedeli
1. Yıl 1,200 100% 1,093.14 0
2. Yıl 2,400 90% 1,988.43 220.93
3. Yıl 3,600 80% 2,677.02 669.25
4. Yıl 4,800 70% 3,155.63 1,352.41
5. Yıl 6,000 60% 3,416.94 2,277.96
6. Yıl 7,200 50% 4,453.35 3,453.35
7. Yıl 8,400 40% 3,257.30 4,885.95
8. Yıl 9,600 30% 2,821.04 6,582.42
9. Yıl 10,800 20% 2,137.59 8,550.38
10. Yıl 12,000 10% 1,199.54 10,796.76
Poliçe Sonu 12,000 0% 0 12,000

* Bu tablo, 45 yaşında 10 yıllık bir poliçeye sahip bir erkeğin aylık 100 ABD Doları ödeme yapması baz alınarak hazırlanmıştır.

Örnek Hesaplama Tablosu*

  Örnek-1 Örnek-2 Örnek-3
Aylık Prim Tutarı $ 50 $ 100 $ 250
Vergi Avantajı** (35%) $ 17.5 $ 35 $ 87.50
Vergi Avantajı Sonrası Ödenmiş Aylık Prim Tutarı $ 32.5 $ 65 $ 162.50
10 Yıl Sonunda Vergi Avantajı Sonrası Ödenmiş Prim Tutarı $ 3,900 $ 7,800 $ 19,500
10 Yıl Sonunda İade Alacağınız Prim Tutarı $ 6,000 $ 12,000 $ 30,000
Vergi Avantajı ile Doğan Kazancınız** $ 2,100 $ 4,200 $ 10,500
Vefat Teminatı $ 15,746.95 $ 31,493.90 $ 78,734.76

* Bu tablo, 45 yaşında bir erkegin aylık ödeme yapması baz alınarak hazırlanmıştır. Teklif yerine geçmez.
** Bulundugunuz vergi dilimine göre degisiklik gösterir. İndirim konusu yapılacak primlerin toplamı, brüt gelirinizin %15’ini ve yıllık brüt asgari ücret tutarını aşamayacaktır.

Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız.

Akıllı Hayat Sigortası, QNB Finansbank’ın acentesi olduğu Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. tarafından sunulmaktadır. QNB Finansbank A.Ş., Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş.’nin %49 oranında pay sahibidir.

Uzun Süreli Hayat Sigortası

Uzun Süreli Hayat Sigortası* karşılaşabileceğiniz yaşamsal risklere karşı vefat ve maluliyet teminatları ile sizi güvence altına alan, başınıza gelmesini istemediğiniz olumsuz durumlarda içerdiği teminatlar ile siz ve sevdiklerinizin ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen uzun süreli ferdi hayat sigortası ürünüdür.

18-63 yaş aralığında olan herkes bu ürüne sahip olabilir. Sigortalı yaşı ve sigorta süresinin toplamı 65’i geçmemelidir.

Vefat Teminatı

Uzun Süreli Hayat Sigortası kapsamında hak kazanacağınız Vefat Teminatı sayesinde vefat etmeniz halinde belirlenen tutar, sizin belirleyeceğiniz lehtara ödenir. Lehtar belirlenmemiş ise yasal varisleriniz teminatı almaya hak kazanır.

Kaza Sonucu Daimi Maluliyet Teminatı

Sigortalının sigorta süresi içinde Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarında (FKSGŞ) tanımlanan bir kaza sonucunda derhal veya kaza tarihinden itibaren iki yıl içinde daimi olarak malul kalması halinde tıbbi tedavisinin sona ermesinin ve daimi maluliyetin tespitinin ardından poliçede belirlenen daimi maluliyet tazminat tutarı, Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarında belirtilen oranlar dahilinde hesaplanır,  FKSGŞ’de yer almayan oranlar için ise Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik ekinde yer alan, sağlık kurulu raporundaki kazaya ilişkin engel oranı dikkate alınır. Bir kaza, vefat ve daimi maluliyet tazminatına aynı zamanda hak kazandırmaz. Ancak daimi maluliyet tazminatı ödenmiş bulunan sigorta ilişkisinin sigortalısı, kazanın oluş tarihinden itibaren bir sene içinde ve bu kaza sebebiyle vefat ettiği takdirde hak sahiplerine, ödenmiş bulunan daimi maluliyet tazminatı ile vefat tazminatı arasındaki fark ödenir.

Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız.

Sigorta Şirketi

Uzun Süreli Hayat Sigortası hizmeti Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. tarafından sunulmaktadır.

*Uzun Süreli Hayat Sigortası, bir Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. ürünüdür.

Yaşasın Hayat Sigortası

Çağımızın en tehlikeli hastalıkları arasında bulunan kanserle savaşınızı ona yakalanmadan başlatabilir, mücadelede bir adım öne geçebilirsiniz. Yaşasın Hayat Sigortası ile hem kanser hastalığına yakalanmanız durumunda teminat ödemesi alma hakkı kazanır hem de vefat halinde yakınlarınızın vefat teminatı hakkından faydalanmasını sağlayabilirsiniz.

18-60 yaş aralığında olan herkes bu ürüne sahip olabilir. Sigortalı yaşı ve sigorta süresinin toplamı 65’i geçmemelidir.

Kanser Teminatı

Cilt kanseri hariç tüm kanser türlerini kapsayan poliçeyle sigorta süresince bu kanser türlerinden herhangi birine yakalanmanız durumunda tehlikeli hastalıklar teminatı ödemesi alma hakkını* elde edersiniz

Yaşasın Hayat Sigortası bir sağlık sigortası değildir. Tedavi masraflarını karşılamayı değil, belirlenen tutarda teminat ödemesi yapılmasını sağlar.

Vefat Teminatı

Sigorta süresi içerisinde vefat etmeniz halinde belirlenen tutar sizin belirleyeceğiniz lehtara ödenir. Lehtar belirlenmemiş ise yasal varisleriniz teminatı almaya hak kazanır.

Teminat Tutarları

Teminatlar Paket 1 Paket 2
Kanser 150.000 TL 300.000 TL
Vefat 30.000 TL 60.000 TL

Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız.

Yaşasın Hayat Sigortası hizmeti Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. tarafından sunulmaktadır.

*Kanser Teminatının geçerli olması için poliçede belirtilen başlangıç tarihinden itibaren 90 gün bekleme süresi uygulanmaktadır. Kanser tazminatına hak kazanabilmeniz için kanser hastalığının teşhisinden sonra 30 gün hayatta kalma şartı aranmaktadır.

Kredi Hayat Sigortası

QNB Finansbank'tan alacağınız tüm bireysel tüketici kredileriyle aynı zamanda Kredi Hayat Sigortası'ndan da faydalanma hakkı elde edersiniz. 1 yıllık veya kredi vadeniz boyunca sahibi olabileceğiniz poliçeyle hem kendinizi hem de sevdiklerinizi güvence altına alabilirsiniz.

Kredi Hayat Sigortası hizmetinden QNB Finansbank'tan Bireysel Tüketici Kredisi kullanan 18-73* yaş aralığındaki sağlıklı müşteriler faydalanabilir.

Vefat Teminatı

Sigorta süresi içerisinde vefat etmeniz halinde belirlenen tutar,sizin belirleyeceğiniz lehtara ödenir. Lehtar belirlenmemiş ise yasal varisleriniz teminatı almaya hak kazanır.

Kaza Sonucu Daimi Maluliyet Teminatı

Sigortalının sigorta süresi içinde Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarında (FKSGŞ) tanımlanan bir kaza sonucunda derhal veya kaza tarihinden itibaren iki yıl içinde daimi olarak malul kalması halinde tıbbi tedavisinin sona ermesinin ve daimi maluliyetin tespitinin ardından poliçede belirlenen daimi maluliyet tazminat tutarı, Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarında belirtilen oranlar dahilinde hesaplanır,  FKSGŞ’de yer almayan oranlar için ise Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik ekinde yer alan, sağlık kurulu raporundaki kazaya ilişkin engel oranı dikkate alınır. Bir kaza, vefat ve daimi maluliyet tazminatına aynı zamanda hak kazandırmaz. Ancak daimi maluliyet tazminatı ödenmiş bulunan sigorta ilişkisinin sigortalısı, kazanın oluş tarihinden itibaren bir sene içinde ve bu kaza sebebiyle vefat ettiği takdirde hak sahiplerine, ödenmiş bulunan daimi maluliyet tazminatı ile vefat tazminatı arasındaki fark ödenir.

Sigorta Şirketi

Kredi Hayat Sigortası hizmeti Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. tarafından sunulmaktadır.

*Müşteri yaşı+kredi vadesi

Benim Seçimim Hayat Sigortası

Kendinizi en iyi siz tanırsınız. Benim Seçimim Hayat Sigortası ile risk faktörleri doğrultusunda dilediğiniz teminat ve teminat tutarlarını seçebilir, size özel bir sigorta poliçesini özgürce oluşturabilirsiniz.

18-60 yaş aralığında olan herkes bu ürüne sahip olabilir. Sigortalı yaşı ve sigorta süresinin toplamı 65’i geçmemelidir.

Vefat Teminatı

Sigorta süresi içerisinde vefat etmeniz halinde belirlenen tutar sizin belirleyeceğiniz lehtara ödenir. Lehtar belirlenmemiş ise yasal varisleriniz teminatı almaya hak kazanır. Vefat teminatı bu ürünün ana teminatıdır.

Tehlikeli Hastalıklar Teminatı

Sigorta süresi içerisinde poliçede belirlenmiş tehlikeli hastalık türlerinden birine yakalanmanız durumunda, poliçede belirtilen tutar tarafınıza ödenir. Kanser, kalp krizi, inme, açık kalp ameliyatı, böbrek yetmezliği, önemli organ nakli, felç, körlük, kalp kapakçığı değişimi, aort hastalıkları sonucu yapılan ameliyat, koma, büyük yanıklar ve multipl skleroz hastalıkları ve ameliyatları Tehlikeli Hastalıklar Teminatı kapsamında değerlendirilir. Bu teminatın geçerliliği poliçenizin başlangıç tarihinden 90 gün sonra başlamaktadır.

Kaza veya Hastalık Sonucu Gündelik Hastane Tazminat Teminatı

Sigorta süresince Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları'nda tanımlanan ve hastanede yatarak tedavi görmenizi gerektiren bir kaza veya hastalık geçirmeniz durumunda, hastanede geçireceğiniz her gün için poliçede belirtilen tutar tarafınıza ödenir. Bu teminat bir yıl içinde maksimum 90 gün kullanılabilir.

Kaza Sonucu Tedavi Masrafları Teminatı

Sigortalının; sigorta süresi içinde gerçekleşen bir kaza neticesinde, kaza gününden itibaren bir sene içinde ödenen tedavi masrafları, doktor ücreti, ilaç, radyografi, banyo, masaj, hastane ve diğer tedavi masrafları (nakil ücretleri hariç) 

Kaza Sonucu Gündelik Tazminat Teminatı

Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları’nda tanımlanan bir kaza sonucunda geçici olarak çalışamayacak durumda olmanız halinde iş göremez durumda olduğunuz her bir gün için poliçenizde belirtilen tutar tarafınıza ödenir. Bu teminat bir yıl içinde maksimum 90 gün kullanılabilir.

Kaza Sonucu Daimi Maluliyet Teminatı

Sigortalının sigorta süresi içinde Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarında (FKSGŞ) tanımlanan bir kaza sonucunda derhal veya kaza tarihinden itibaren iki yıl içinde daimi olarak malul kalması halinde tıbbi tedavisinin sona ermesinin ve daimi maluliyetin tespitinin ardından poliçede belirlenen daimi maluliyet tazminat tutarı, Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarında belirtilen oranlar dahilinde hesaplanır,  FKSGŞ’de yer almayan oranlar için ise Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik ekinde yer alan, sağlık kurulu raporundaki kazaya ilişkin engel oranı dikkate alınır. Bir kaza, vefat ve daimi maluliyet tazminatına aynı zamanda hak kazandırmaz. Ancak daimi maluliyet tazminatı ödenmiş bulunan sigorta ilişkisinin sigortalısı, kazanın oluş tarihinden itibaren bir sene içinde ve bu kaza sebebiyle vefat ettiği takdirde hak sahiplerine, ödenmiş bulunan daimi maluliyet tazminatı ile vefat tazminatı arasındaki fark ödenir.

Hastalık Sonucu Tam ve Sürekli Sakatlık Teminatı

Bir hastalık sonucunda tam ve sürekli sakat kalmanız durumunda poliçenizde belirtilen tutar tarafınıza ödenir.

Kaza Sonucu Vefat Teminatı

Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları’nda tanımlanan bir kaza sonucunda vefat etmeniz durumunda belirlenen tutar sizin belirleyeceğiniz lehtara ödenir. Lehtar belirlenmemiş ise yasal varisleriniz teminatı almaya hak kazanır

Toplu Taşıma Araçlarında Kaza Sonucu Vefat Teminatı

Toplu taşıma araçlarında ücretli olarak seyahatiniz sırasında yaşanabilecek bir kaza sonucu vefatınız durumunda belirlenen tutar sizin belirleyeceğiniz lehtara ödenir. Lehtar belirlenmemiş ise yasal varisleriniz teminatı almaya hak kazanır.

Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız.

Sigorta Şirketi

Benim Seçimim Hayat Sigortası hizmeti Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. tarafından sunulmaktadır.

7/24 Sağlıklı Hayat Sigortası

Küresel bir salgın olan Covid – 19 sebebiyle hepimiz, kendimiz ve sevdiklerimiz için endişelendiğimiz günlerden geçiyoruz. Sosyal izolasyonun bu salgını yenmek konusunda ne kadar önemli olduğunu biliyor ve zorunlu olmadıkça evlerimizden dışarı çıkmıyoruz.

7/24 Sağlıklı Hayat Sigortası, sağlık sorunu yaşadığınız anda evinizden çıkmadan doktora danışma ihtiyacınızı karşılayabileceğiniz ve ücretsiz olarak faydalanabileceğiniz Online Sağlık Paketi kapsamındaki Online Doktor ve Online Psikolog Hizmetleri ile sosyal izolasyonunuzu korumanıza yardımcı olmaktadır. Ürün içeriğindeki vefat teminatı ile Covid – 19 ve bunun gibi salgın hastalıklarda dahil olmak üzere hayatta karşılaşabileceğiniz risklere karşı sevdiklerinizi güvence altına almaktadır.

Ürün Hakkında Genel Bilgiler

 • Vefat teminatı ile hayatta karşılaşabileceğiniz risklere karşı sevdiklerinize dahil olacağınız paket kapsamında 230.000 TL’ye kadar güvence sağlar.
 • Poliçe süresince 7 gün 24 saat uzman doktorlarla online olarak  her bir randevu 15 dakika olacak şekilde sınırsız sayıda ücretsiz görüşme sunar.
 • Poliçe süresince uzman psikologlara 4 kez, 15‘er dakikalık online seanslarla ücretsiz olarak danışma hizmeti sunar.
 • Ödediğiniz primleri vergi matrahından düşerek %40’a varan oranda vergi avantajından faydalanmayı sağlar.
 • 18-60 yaş aralığında olan herkes bu ürüne sahip olabilir. Sigortalı yaşı ve sigorta süresinin toplamı 65’i geçmemelidir.

Teminatlar

Vefat Teminatı

Sigortalının, sigorta süresi içinde vefat etmesi halinde poliçede belirtilen tutar sizin belirleyeceğiniz lehtara ödenir. Lehtar belirlenmemiş ise yasal varisleriniz teminatı almaya hak kazanır.

Teminatlar Paket 1 Paket 2 Paket 3
Vefat 65.000 TL 130.000 TL 230.000 TL

Prim Tutarı

Prim tutarı, sigortalı adayının yaşına göre hesaplanmaktadır.

Ücretsiz Hizmetler ve Ayrıcalıklar

Online Sağlık Paketi’nde bulunan hizmetlerden yararlanmak ve bilgi almak için 0212 328 12 10 numaralı Müşteri Hattı’nı arayabilirsiniz.

Hizmetlerden faydalanmak için Cigna web sitesinde yer alan Online Doktor ve Psikolog Danışmanlık Hizmeti sayfasına T.C. Kimlik Numarası ve doğum tarihi bilgilerinizi girerek Doctor Turkey platformuna erişebilirsiniz. Doktor listesinden görüşme yapmak istediğiniz doktoru seçerek anında veya ileri bir tarihte, görüntülü, sesli veya yazılı olarak uzman doktorlarla görüşme yapabilirsiniz.

Online Doktor

Poliçe süresince 7 gün 24 saat uzman doktorlarla online olarak her bir randevu 15 dakika olacak şekilde sınırsız sayıda ücretsiz görüşme yapabilirsiniz.

Online Psikolog

Poliçe süresince uzman psikologlara 4 kez, 15‘er dakikalık online seanslarla  ücretsiz olarak danışabilirsiniz.

Poliçe Süresi

Sigorta süresi 1 yıldır ve sonraki yıllar için 4 yıllık yenileme garantisi bulunmaktadır.

Ürün hakkında detaylı bilgi için QNB Finansbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. 

Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız.

7/24 Sağlıklı Hayat Sigortası, QNB Finansbank A.Ş’nin acentesi olduğu Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. tarafından sunulmaktadır.