notify icon
Ana içeriğin başı

Halka Arz

QNB Finansinvest’in konsorsiyum üyesi olduğu Halka Arzlara şubelerimiz aracılığıyla katılabilirsiniz.

Emir iletimine aracılık yetkimiz kapsamında lehine faaliyet gösterdiğimiz QNB Finansinvest'in konsorsiyum üyesi olduğu Halka Arzlar için şubelerimizden detaylı bilgi alabilir ve başvuru taleplerinizi iletebilirsiniz.

Sun Tekstil Halka Arz Ediliyor

11-12-13 Mayıs 2022 tarihlerinde Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arz edilecektir. Emir iletimine aracılık yetkimiz kapsamında lehine faaliyet gösterdiğimiz QNB Finansinvest’in konsorsiyum lideri olduğu, En İyi Gayret Aracılığı yöntemi ile Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisse senetlerinin halka arzına ilişkin taleplerinizi şubelerimizden ve İnternet Şubelerinden yapabilirsiniz.

Halka Arz Detayları

 

Konsorsiyum Lideri QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 
İhraççı Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Satan Ortak Elvan Ünlütürk (3.900.000 TL nominal) ve Şefika Günseli Ünlütürk (3.900.000 TL nominal)
Halka Arz Öncesi Ödenmiş Sermaye 120.000.000 TL nominal
Aracılık Yöntemi En iyi gayret aracılığı
Halka Arz Metodu Sermaye Artırımı-Ortak Satışı
Talep Toplama Tarihi 11-12-13 Mayıs 2022 (Çarşamba-Perşembe-Cuma)
Talep Toplama Yöntemi Sabit fiyat ile talep toplama
Halka Arz Dağıtım Yöntemi Oransal Dağıtım
Halka Arz Fiyatı 26 TL
Halka Arz Edilen Pay Adedi Ortak Satışı 7.800.000 TL nominal
Sermaye Artırımı 15.600.000 TL nominal
Ek Satış  4.680.000 TL nominal
Ek Satış Hariç Toplam Büyüklük  23.400.000 TL nominal
Ek Satış Dahil Toplam Büyüklük  28.080.000 TL nominal
Tahsisat Grupları 117.000 TL nominal değerdeki %0,5 oranındaki kısmı Grup Çalışanları
7.020.000 TL nominal değerdeki %30,0 oranındaki kısmı Bireysel Yatırımcılar
10.413.000 TL nominal değerdeki %44,5 oranındaki kısmı Yüksek Başvurulu Yatırımcılar
5.850.000 TL nominal değerdeki %25,0 oranındaki kısmı Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar
Halka Açıklık Oranı %17,26 (Ek satış olması halinde: %20,71)
Fiyat İstikrarını Sağlayıcı İşlemler Payların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün süreyle fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlerin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı Şirket, faaliyetlerinin sürdürülebilir bir şekilde büyümesinin devam etmesi başta olmak üzere, Şirket'in işletme sermayesi, yatırım harcamaları, finansman maliyetinin azaltılması ve Ar-ge, Ür-ge harcamalarında kullanmayı hedeflemektedir. Büyüme hedefleri kapsamında yapılacak ve kapasite artışı getirecek olan yeni üretim tesisi, dijital uygulamaların genişletilmesi yatırımları ile birlikte aynı zamanda artacak olan işletme sermayesinin de güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

İzahname

Halka arz edilen paylara ilişkin yatırım kararının izahnamenin incelenmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir. Söz konusu izahname, Kamuyu Aydınlatma Platformu www.kap.gov.tr ve www.suntekstil.com.tr ve www.qnbfi.com web sitelerinde ilan edilmiştir. Payların halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun ya da Borsa İstanbul A.Ş. herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır.

Smart Güneş Teknolojileri Halka Arz Ediliyor

16-17-18 Mart 2022 tarihlerinde Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim San. Ve Tic. A.Ş. halka arz edilecektir. Emir iletimine aracılık yetkimiz kapsamında lehine faaliyet gösterdiğimiz QNB Finansinvest’in konsorsiyum eş lideri olduğu, En İyi Gayret Aracılığı yöntemi ile Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim San. Ve Tic. A.Ş. hisse senetlerinin halka arzına ilişkin taleplerinizi şubelerimizden ve internet Şubelerinden yapabilirsiniz.

Halka Arz Detayları

 

Konsorsiyum Lideri QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
İhraççı Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim San. ve Tic. A.Ş.
Satan Ortak Smart Holding A.Ş.’ye ait 6.340.000 TL nominal değerli 6.340.000 adet B grubu pay
Halka Arz Öncesi Ödenmiş Sermaye 127.500.000 TL nominal
Aracılık Yöntemi En iyi gayret aracılığı
Halka Arz Metodu Sermaye Artırımı-Ortak Satışı
Talep Toplama Tarihi 16-17-18 Mart 2022 (Çarşamba-Perşembe-Cuma)
Talep Toplama Yöntemi Sabit fiyat ile talep toplama
Halka Arz Dağıtım Yöntemi Oransal Dağıtım
Halka Arz Fiyatı 14 TL
Halka Arz Edilen Pay Adedi Ortak Satışı  6.340.000 TL nominal
Sermaye Artırımı 25.500.000 TL nominal
Ek Satış 6.368.000 TL nominal
Ek Satış Hariç Toplam Büyüklük 31.840.000 TL nominal
Ek Satış Dahil Toplam Büyüklük 38.208.000 TL nominal
Tahsisat Grupları 318.400 TL nominal değerdeki %1 oranındaki kısmı Grup Çalışanları
6.368.000 TL nominal değerdeki %20 oranındaki kısmı Bireysel Yatırımcılar
12.417.600 TL nominal değerdeki %39 oranındaki kısmı Yüksek Başvurulu Yatırımcılar
12.736.000 TL nominal değerdeki %40 oranındaki kısmı Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar
Halka Açıklık Oranı %20,81 (Ek satış olması halinde: %24,97)
Fiyat İstikrarını Sağlayıcı İşlemler QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş, Smart Enerji paylarına yönelik olarak fiyat istikrarı işlemlerinde bulunmayı planlamaktadır. Payların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren en fazla 30 gündür.
Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı Hücre Yatırımı   %30-35
Ar-Ge ve Ür-Ge Yatırımları %3-5
İşletme Sermayesi %30-35
Yeni Yatırımlar %20-25
Dikey Entegrasyon %2-3
Teknoloji Girişimlerine Yatırım %3-5.

İzahname

Halka arz edilen paylara ilişkin yatırım kararının izahnamenin incelenmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir. Söz konusu izahname, Kamuyu Aydınlatma Platformu www.kap.gov.tr ve www.smartsolar.com.tr web sitelerinde ilan edilmiştir. Payların halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun ya da Borsa İstanbul A.Ş. herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır.

Birleşim Mühendislik Halka Arz Ediliyor

11-12-13 Ağustos 2021 tarihlerinde Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma San. ve Tic. A.Ş. halka arz edilecektir. Emir iletimine aracılık yetkimiz kapsamında lehine faaliyet gösterdiğimizQNB Finansinvest’in konsorsiyum lideri olduğu, En İyi Gayret Aracılığı yöntemi ile Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma San. ve Tic. A.Ş. hisse senetlerinin halka arzına ilişkin taleplerinizi şubelerimizden yapabilirsiniz.

Halka Arz Detayları

 

Konsorsiyum Lideri QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İhraççı Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma San. ve Tic A.Ş.
Satan Ortak Gerçek Kişi Ortaklar: Mesut Altan, İdris Çakır
Çıkarılmış Sermaye 80.000.000 TL nominal
Aracılık Yöntemi En iyi gayret aracılığı
Halka Arz Metodu Ortak Satışı - Sermaye Artışı
Talep Toplama Tarihi 11-12-13 Ağustos 2021 (Çarşamba-Perşembe-Cuma)
Talep Toplama Yöntemi Sabit fiyat ile talep toplama
Halka Arz Dağıtım Yöntemi Oransal Dağıtım
Halka Arz Fiyatı 9,10 TL
Halka Arz Edilen Pay Adedi Ortak Satışı 11.000.000 TL nominal
Sermaye Artırımı 22.000.000 TL nominal
Ek Satış 6.000.000 TL nominal
Ek Satış Hariç Toplam Büyüklük 33.000.000 TL nominal
Ek Satış Dahil Toplam Büyüklük 39.000.000 TL nominal
Tahsisat Grupları %50 Yurt İçi Bireysel Yatırımcı
%30 Yüksek Başvurulu Yatırımcı
%20 Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı
Halka Açıklık Oranı %32,35 (%38,24 ek satış dahil)
Satmama Taahhüdü Şirket ve Satan Ortaklar için 6 ay (Fiyat istikrarı kapsamında Borsa’dan geri alınabilecek paylar dahil olmak üzere)
Fiyat İstikrarını Sağlayıcı İşlemler Payların Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün süre ile yapılması planlanmaktadır. Fiyat istikrarı fonu için satan ortaklara ait halka arz edilecek paylardan 4.950.000 TL nominal değerdeki pay satışından elde edilecek hasılat kullanılacaktır.
Fon Kullanım Yeri Potansiyel yatırım fırsatlarının değerlendirilerek büyümenin sürdürülmesi, Şirket’in ileriye dönük planları çerçevesinde işletme sermayesinin ve finansal yapısının güçlendirilmesi, konularında kullanacaktır

İzahname

Birleşim Halka Arz Tanıtım Videosu

Halka arz edilen paylara ilişkin yatırım kararının izahnamenin incelenmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir. Söz konusu izahname, Kamuyu Aydınlatma Platformu www.kap.gov.tr ve www.birlesim.com web sitelerinde ilan edilmiştir. Payların halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun ya da Borsa İstanbul A.Ş. herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır.