Sosyal Girişimcilik Nedir?

Okuma Süresi 3 dk
13.05.2024

Sosyal Girişimcilik Nedir?

İş dünyası sadece kâr odaklı olmanın ötesine geçerek topluma gerçek anlamda değer katmayı hedefler. İşte bu noktada sosyal girişimcilik, sadece trend değil, aynı zamanda iş yapma, topluma dokunma biçiminizi temelden değiştiren hareket haline gelir. Sosyal girişimcilik, kâr elde etmekle kalmayıp sosyal, çevresel veya kültürel bir soruna kalıcı ve sürdürülebilir çözüm sunmayı amaçlar. Çözümler ise genellikle yenilikçi iş modelleri veya teknolojiler kullanılarak hayata geçirilir ve toplumun geniş kesimlerine fayda sağlar. Çünkü teknolojinin hızla gelişmesi, dijitalleşme sürecinin yaygınlaşması, işletmelerin iş yapış şekillerini ve müşteri ilişkilerini değiştirir. Bu bağlamda, sosyal girişimcilik de dijital dönüşümün etkisi altındadır, teknolojinin sunduğu imkanları kullanarak topluma daha etkili, geniş kapsamlı hizmetler sunma yolunda ilerler. Dolayısıyla dijital dönüşüm sosyal girişimciliği destekleyen önemli bir araçtır. Peki, sosyal girişimcilik tanımı nedir ve neden bu kadar önemli? Gelin sosyal girişimcilik dünyasına birlikte adım atalım, topluma değer katmanın yollarını keşfedelim.

Sosyal Girişimcilik Neyi Amaçlar?

Sosyal girişimcilik, geleneksel iş yapma modellerinden farklı olarak hem kâr elde etmeyi hem de topluma veya çevreye olumlu etki yaratmayı amaçlayan iş modelidir. Temelde, sosyal girişimciler işlerini sadece finansal kazanç için değil, aynı zamanda toplumsal sorunları çözmek, çevresel sürdürülebilirliği desteklemek veya kültürel farkındalık yaratmak gibi amaçlar için kurar. Dolayısıyla sosyal girişimcilik sürdürülebilir kalkınma ve toplumsal fayda sağlama üzerine odaklanır.
Sosyal girişimcilikte başarı, sadece finansal performansla ölçülmez. Aynı zamanda, işletmenin toplumsal veya çevresel etkisi de göz önünde bulundurulur. Bu bağlamda, sosyal girişimcilik genellikle yenilikçi çözümler geliştirerek dezavantajlı gruplara yardım ederek veya çevresel sorunlara çözümler sunarak etkisini gösterir.
 

Sosyal Girişimcilik Neden Önemli?

Geleneksel iş modelleri, sadece finansal kârı hedefleyerek toplumsal ve çevresel sorunların çözümünde yetersiz kalır. Dolayısıyla bu noktada öne çıkan sosyal girişimcilik, iş dünyasına yeni perspektif getirerek kâr amacı güden işlerle toplumsal, çevresel fayda sağlama arasında denge kurmayı hedefler.
Sosyal girişimcilik, öncelikle toplumun ihtiyaçlarını ve sorunlarını anlama / çözme yeteneğiyle diğer iş modellerinden ayrılır. Çünkü geleneksel iş modelleri genellikle sadece kendi kârlarını maksimize etmeye odaklanırken sosyal girişimcilik işletmeleri, toplumun karşılaştığı zorluklara çözümler sunarak gerçek bir etki yaratır.

Sosyal Girişimciliğin Faydaları Neler?

Sosyal girişimcilik işletmeleri, sadece finansal kazanç için değil, aynı zamanda uzun vadeli sürdürülebilirlik ve toplumsal refah için de çalışır. Bu da işletmelerin uzun vadeli başarılarını artırırken, toplumun genel refahına da katkı sağlar. Fakat sosyal girişimcilik kapsayıcı birer iş modeli olduğundan genç girişimciler için de büyük ilgi alanı haline gelmiştir. Gençler, sadece kâr amacı güden işlerde çalışmak yerine, topluma, çevreye katkı sağlayan işlerde çalışma isteği gösterdiğinden sosyal girişimcilik alanında yenilikçi fikirlerin ortaya çıkmasını sağlar. Sosyal girişimciliğin diğer faydaları ise şöyle sıralanabilir:
•    Çevresel sorunlara çözümler sunarak doğal kaynakların bilinçli tüketilmesine olanak tanır.
•    Yenilikçi ve esnek iş modeli olduğundan iş dünyasında yeni fikirlerin, iş modellerinin ortaya çıkmasına olanak tanır.
•    Toplumun geniş kesimlerini, farklı paydaşları işin içine dahil ederek daha geniş toplumsal katılımı teşvik eder.
•    Sosyal girişimcilerin topluma katkı sağlayan faaliyetleri, marka değerini artırır.
•    İş dünyasında rekabeti artırır, şirketleri daha yenilikçi olmaya yöneltir.

Kimler Sosyal Girişimci Olabilir?

Sosyal girişimcilik, herkesin katkı sağlayabileceği geniş bir alanı kapsadığından belirli niteliklere sahip olan herkes sosyal girişimci olabilir. Kısaca kimlik, yaş, cinsiyet veya meslek farkı gözetmeksizin herkes, sosyal girişimci olabilir, topluma fayda sağlayacak projeler geliştirebilir. Bu da sosyal girişimciliğin kapsayıcı alan olduğunu gösterir. Fakat sosyal girişimci olmanız için bazı özellikleriniz öne çıkması gerekebilir. İşte taşımanız gereken sosyal girişimci özellikleri:
•    Sosyal girişimciler, toplumun karşılaştığı sorunlara karşı vizyona sahiptir ve bu sorunlara yenilikçi çözümler sunarak toplumsal etki yaratmaya çalışır.
•    İş yaparken etik değerlere, toplumsal sorumluluğa önem verir. Ticari kârla birlikte topluma, çevreye fayda sağlama amacını benimser.
•    Yenilikçi düşünme yeteneğine sahip ve mevcut sorunlara farklı, etkili çözümler bulma konusunda yaratıcıdır.
•    İnsanlarla iyi iletişim kurabilme yetenekleri vardır, toplumun ihtiyaçlarını anlama konusunda empati yapabilir.
•    Sosyal girişimcilik, bazen zorluklarla karşılaşmayı gerektirebilir. Dolayısıyla sosyal girişimciler, dayanıklı - kararlı şekilde hedeflerine odaklanır.
•    Hem finansal yönetim hem de sosyal etki odaklı iş modellerini anlama / uygulama konusunda bilgi sahibidir.
•    Sosyal girişimcilik, bazen belirsizliklerle dolu bir alan olabileceğinden sosyal girişimciler, risk alma ve başarısızlıkla başa çıkma yeteneğine sahiptir

Sosyal Girişim Örnekleri

Sosyal girişimcilik projeleri, pek çok farklı alanda karşınıza çıkabilir. Örneğin elektrikli araçlar üreterek çevresel sürdürülebilirliği teşvik eden ve enerji depolama çözümleri sunan Tesla, sosyal ve çevresel sorumluluklarını ön planda tutan bir şirkettir. Çünkü sosyal girişimcilik türleri, eğitim, çevresel, sağlık, kültürel, toplumsal kalkınma dahil olmak üzere geniş alanı kapsar. Diğer bir örnek ise UNICEF olabilir. UNICEF, çocukların sağlık, eğitim ve korunma haklarını desteklemek amacıyla dünya genelinde çalışmalar yapan sosyal girişimdir. Acil durum müdahaleleri ve uzun vadeli projelerle çocukların yaşam koşullarını iyileştirmeye çalışır.
Tamamen ticari amaçlarla faaliyet gösteren TOMS markası ise her satılan ayakkabı ile bir çocuğa ayakkabı hediye ederek iyi bir sosyal girişimcilik örneği olmuştur. Böylece milyonlarca çocuğa ayakkabı sağlanmış ve eğitim olanakları artırılmıştır. Tüm bu sosyal girişimcilik örnekleri, yeni iş modeli alanında topluma fayda sağlayan başarılı projelerden bazılardır. Ancak her biri iş dünyasında sadece finansal kârın ötesinde topluma ve çevreye duyarlılık gösteren iş modellerinin de başarılı olabileceğini gösterir.
Siz de işletme olarak sosyal girişimciliğe adım atmak isterseniz, QNB Finansbank Dijital Köprü'nün iş süreçlerinizi optimize etmenize yarayan yeni nesil dijital çözümlerinden faydalanabilirsiniz.