KOBİ’ler Dijitalleşirken Nelere Dikkat Etmelidir?

Okuma Süresi 4 dk
07.05.2024

KOBİ’ler Dijitalleşirken Nelere Dikkat Etmelidir?

Daha hızlı ve verimli operasyonlar, daha yüksek müşteri memnuniyeti, maliyetlerde azalma ve artan karlılık, geçmişten günümüze işletmelerin en temel başarı hedefleri arasında. Günümüzde bu hedeflere ulaşmanın yolu ise dijital dönüşüm süreci ve dijital araçlardan geçiyor. Zira küresel anlamda bir dijital dönüşüm süreci içindeyiz ve çağa ayak uydurmak, konumunu güçlendirmek isteyen işletmelerin de bu gelişime ayak uydurmak için gerekli olan teknolojik alt yapıyı oluşturmaları gerekiyor. Ancak elbette dijital dönüşümün işletmelere sağladığı faydalar bunlarla sınırlı değil. Bu yazımızda dijitalleşmenin KOBİ’ler için neden gerekli olduğu ve verimli bir dijital dönüşüm süreci için atılması gereken adımları sizin için derledik.

KOBİ'ler Neden Dijitalleşmeli?

Teknolojik gelişmeleri ve güncel trendleri takip ederek işletmenize entegre etmek, şüphesiz ki şirketinizin değerini ve verimini artırır. Dijitalleşmek ve dijital araçlarla donanımlı hale gelmek, güncel kalmanızı sağlar, işletmenizin gelişiminin önünü açar ve rekabet piyasasındaki konumunuzu güçlendirir. Diğer taraftan, son yıllarda dijitalleşmenin öne çıkan faydalarından biri ise operasyonların devam etmesini sağlaması sebebiyle ekonomiye yaptığı katkılar denilebilir. Çünkü dijital teknolojilerin sağladığı esneklik, kuruluşların büyük değişikliklere uyum gösterme ve verimlerini koruma kabiliyetlerini geliştirir. Dijitalleşme konusunda yeterli adımı atamayan küçük ya da büyük ölçekli birçok işletmenin, pandemi şartlarında tamamen duran ya da durma noktasına gelen operasyonları düşünülürse, dijital teknolojilerin bir işletmeye kazandıracağı güç daha iyi anlaşılabilir.
Dijitalleşme bugün bir tercih meselesi değil, ayakta kalmak isteyen her işletme için bir zorunluluk. KOBİ'ler dijital araçlar sayesinde maliyetlerini düşürebilir, insan gücüne bağımlılıklarını azaltabilir ya da insan emeğiyle uzun zaman alan iş süreçlerini otomatikleştirerek zaman kazanabilir, müşteri taleplerine daha hızlı cevap verebilir, operasyonlarına bir standart getirebilir ve birçok işlemi otomatize ederek gerçekleşebilecek hatalardan, kaynak israfından kurtulabilirler. Ayrıca dijital dönüşüm süreci, yeni kanallarla iletişim kurmayı artıracağı için global fırsatları yakalama ve küresel çapta stratejiler geliştirme şansı da yaratır. İşletmeniz için gerekli olan dijital araçlara Dijital Köprü ile hızlıca ulaşabilirsiniz.

KOBİ'lerde Dijitalleşme Süreci Adımları Nelerdir?

Günümüzde operasyonel verimliliğini artırmak, iş süreçlerini iyileştirmek isteyen ve büyümeyi amaçlayan orta ölçekli birçok işletme dijital dönüşüm süreci içinde. Diğer yandan gerek bilgi eksikliği gerek maliyetle ilgili duydukları endişeler yüzünden dijital dönüşüm girişiminde bulunmaya cesaret edemeyen işletmelerin sayısı da oldukça fazla. Dijital teknolojilere ve dijitalleşmeye yeterince yatırım yapmayanların, bulundukları sektör ne olursa olsun, var olmaya devam etmeleri zor. KOBİ'lerde dijitalleşme süreci öncesinde bilinmesi ve dikkate alınması gerekenleri şöyle listeleyebiliriz.

“Maliyet değil yatırım” anlayışını benimseyin
Dijital teknolojilere ve süreçlere ayrılacak bütçenin bir maliyet değil yatırım olduğunu anlamak önemli. Kısa vadede maliyet olarak görebileceğiniz harcamalar, uzun vadede işletmenize verimlilik kazanımları, yeni ve daha büyük pazarlarda yer alma fırsatı, rekabet piyasasında konumunuzu güçlendirmek için çeşitli kabiliyetler sağlayacaktır. Dijitalleşmenin işletmenizde meydana getireceği ilerlemeyi ölçümleyebilmek için belirli performans kriterleri belirlemek, değerlendirme sürecinizi kolaylaştırır.
Açık iletişim kurun ve operasyonlarınızı sürece dahil edin
Başarılı bir dijital dönüşüm süreci gerçekleştirmenin anahtarlarından biri işletmenizde doğru kültürü oluşturmaktır. Herkese bu süreçten beklenmesi gerekenleri açıklayın ve endişelerini dile getirme fırsatı verin. Çalışan katılımı sağlayacağınız bir dijitalleşme, çalışanlarınızın endişelerini giderecek ve onları dijital dönüşümün faydaları konusunda bilinçlendirecektir. Gerekli eğitimler ve toplantılarla operasyonlarınızı dijitalleşme serüvenine dahil edebilirsiniz. Ayrıca çalışanlarınızla açık iletişim kurmak, size dijital sistemleri kullanacak departmanlar ve çalışanların ihtiyaçlarını anlamak için de fırsat sunar.
İşinizin ihtiyaçlarını doğru tespit edin
Hedefleriniz ve dijitalleşmeye neden ihtiyacınız olduğu konusunu net fikirlere sahip olarak geliştireceğiniz vizyon, dijital teknolojilere bilinçli bir yatırım yapmanızı sağlar. Pek çok işletme, teknolojiyi benimseme konusunda oldukça cesur davranmasına rağmen, iş gerekçelerini oluşturma konusunda yetersiz kaldıkları için dijital dönüşümden yeterli verimi alamıyorlar. Dijital dönüşüm süreci içine girmeden önce neyi değiştirmeye çalıştığınızı, bu değişikliğin işletmenize nasıl yardımcı olacağını düşünün ve ardından bu konuda teknolojinin size nasıl yardımcı olacağını değerlendirin. 
Dijitalleşmenin sürekli bir gelişim olduğunu kabul edin
KOBİ'lerde dijitalleşme süreci bir zorunluluktur ve sürekli bir ilerleme için dijital dönüşümün sürekli devam eden bir süreç olduğunu anlamak da önemlidir. Dijital dönüşüm süreci için doğru bir zihniyete ve vizyona sahip olmak, bu sürecin sunduğu fırsatlardan en üst seviyede yararlanabilmenizi sağlar.
Dijital dönüşümü adım adım gerçekleştirin
Her şeyi aynı anda dijitalleştirmeye çalışmak hem bütçenizi zorlar hem de çalışanlarınızın uyum sürecini zorlaştıracağı için yatırımlarınızın değerini tehlikeye atar. Önceliklerinizi tespit edin ve dijital dönüşümünüzü aşamalar halinde hem bütçenizi zorlamadan hem de personelinizin dijital yenilikler konusunda yeterli eğitimleri aldığından emin olarak gerçekleştirin.
Uzmanlardan yardım alın
Dijital dönüşüm süreci birçok işletme için zorlayıcı olabilir ve bunun en büyük sebeplerinden biri çoğu KOBİ'nin işletme bünyesi içerisinde dijital dönüşüm süreci için gerekli teknik yeterliliğe sahip BT kaynaklarına ve uzmanlara sahip olmamasıdır. Dijital dönüşüm çabalarınızı kolaylaştıracak uzmanlardan yardım almak, yatırımınızı korur, riskleri azaltır ve projelerinizi kontrol altında tutmayı sağlar.
Saas araçlarından faylanın
Dijital dönüşüm süreci iyi planlandığında işletmenize hız ve verimlilik kazandırır. Bunu sağlamak için SaaS (Software as a Service) ürünlerinden, yani bulut tabanlı yazılım hizmetlerinden faydalanmak, dijitalleşme sürecinizi kolaylaştırır. Bu konuda Dijital Köprü’nün sunduğu geniş yelpazedeki dijital çözümlerden faydalanabilirsiniz. 
Dijital Köprü’nün İnsan Kaynakları Yönetimi Çözümü  sayesinde izin yönetimi, özlük yönetimi, eğitim yönetimi, harcama takibi, fazla mesai yönetimi, zimmet takibi, bordrolama, yemek kartları, puantaj, şirket takvimi, BES Otomatik Katılım gibi hizmetleri tek bir platform üzerinden yönetebilirsiniz.
Ayrıca Dijital Köprü, a-Fatura, e-Defter, e-İrsaliye, e-Müstahsil Makbuzu ve e-Arşiv gibi sistemleri kapsayan e-Dönüşüm Hizmetleri  ile de şirketinizin dijital dönüşüme adaptasyonunu kolaylaştırırken verimini de artırır.
 
Yararlanılan Kaynaklar:
https://centribal.com/us/advantages-of-the-digitalization-of-processes-in-smes/
https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2020/08/18/the-digitization-of-smes-an-alternative-to-survive/?sh=216250a86822