Exit Strategy (Çıkış Stratejisi) Nedir?

Okuma Süresi 3 dk
27.11.2023

Exit Strategy (Çıkış Stratejisi) Nedir?

İş dünyasında ve yatırım alanında önemli bir konsept olarak karşımıza çıkan exit strategy, organizasyonun, yatırımcının, mevcut iş faaliyetlerini sonlandırma planıyla alakalıdır. Bir nevi çıkış planı olarak da adlandırabileceğimiz bu strateji, işletmelerin veya yatırımcıların uzun vadeli hedeflerine ulaşma yolunda izledikleri rotanın önemli parçasıdır. Yeni girişimci ya da büyük şirket olması fark etmeksizin her organizasyon için hazırlanan exit strategy, gelecekteki belirsizliklere karşı bir tür güvence ve yönlendirme sağlar. Dolayısıyla bu strateji, bir işin başlangıcından itibaren düşünülmesi gereken en önemli unsurlardan biridir. Peki çıkış stratejisi tam olarak nedir? Exit plan nasıl yapılır? Gelin organizasyonunuzun her şeye hazırlıklı olmasına yardımcı olan bu stratejiye yakından bakalım.

Exit (çıkış) Stratejisi Nedir?

Exit strategy, işletmenin /yatırımcının, mevcut iş veya yatırım faaliyetlerinden ne zaman, nasıl ve hangi koşullar altında çıkacağını planlamasıdır. Çıkış stratejisi, organizasyonun geleceğini şekillendirmekte önemli rol oynar ve işletmelerin uzun vadeli başarılarını sağlama amacı taşır. Exit stratejileri, farklı nedenlerle uygulanabileceğinden işletmenin / yatırımcının hedeflerine, risk toleransına ve piyasa koşullarına uygun olarak değişebilir. Exit stratejisi, genellikle işletmenin ya da yatırımın başlangıcında düşünülmeye başlanır. İşletmenin kurulması, yatırımın yapılması aşamasında çıkış stratejisinin belirlenmesi, gelecekteki belirsizlikleri en aza indirme ve yatırımın veya işletmenin değerini en yüksek düzeye çıkarma amacı taşır. Stratejiler, organizasyonun hedeflerini netleştirmek, yatırım getirisini maksimize etmek, işletme değerini artırmak veya belirli süreç sonunda büyüme sağlamak gibi çeşitli nedenlerle kullanılabilir.

Exit (çıkış) Stratejileri Nelerdir?

İşletmelerin ve yatırımcıların geleceği şekillendirmek, riskleri azaltmak, başarılı sonuçlar elde etmek için belirledikleri önceden planlanmış yolları temsil eden exit plan, farklı şekillerde yapılabilir. Plan, işletmelerin değerlerini artırmalarına, yatırımlarından maksimum getiriyi sağlamalarına veya varlıklarını diğer organizasyonlara, yatırımcılara satmalarına yardımcı olabilir. İşletme ya da yatırımlarınıza göre tercih edebileceğiniz yaygın çıkış stratejileri ise şunlardır:
  • İşletmenin tamamının veya belirli kısmının başka şirkete / yatırımcıya satılması, çıkış stratejilerinden biridir. İşletmenin değerini realize etmek isteyen girişimciler, yatırımcılar için yaygın seçenektir.
  • Borsaya açılma ise işletmenin hisselerinin halka arz edilmesi yoluyla halka açılmasıdır. İşletmenin sermayesini artırmak, hissedarlarına likidite sağlamak amacıyla kullanılır.
  • Öz sermaye yatırımının satılması da exit planıdır. İşletme, öz sermaye yatırımı yapan yatırımcılara ya da risk sermayesi firmalarına satılabilir.
  • Başka bir strateji olarak işletme sahibi, işi aile üyesine devredebilir / miras bırakabilir.
  • Her exit stratejisi, işletmenin / yatırımın özel koşullarına ve hedeflerine göre şekillenir. Dolayısıyla işletme sahipleri ya da yatırımcılar, çıkış stratejilerini dikkatlice planlamalı, uzun vadeli hedeflerine ulaşmak için en uygun stratejiyi seçmelidir.