bildirim ikonu
Ana içeriğin başı

Dijital Köprü Yönetimsel Çözümler Aydınlatma Metni

DEĞERLİ MÜŞTERİMİZ; DİJİTAL KÖPRÜ BAŞVURUNUZ KAPSAMINDA İŞLENECEK OLAN KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN OLARAK, KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU İLE İLGİLİ SİZİ BİLGİLENDİRMEK İSTERİZ:

Genel Çerçeve

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") hükümleri gereği, Dijital Köprü başvurunuz ile birlikte veri sorumlusu QNB Finansbank A.Ş. (“QNB Finansbank”)’ye ilettiğiniz kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz, Kişisel Veri niteliğindedir.

QNB Finansbank olarak kişisel verilerinizin güvenliğine en üst düzeyde önem vererek, sizlere sunduğumuz tüm ürün ve hizmetlerimizde kişisel verilerinizin güvenliğinin ön planda olduğu bilinciyle faaliyetlerimize devam ettiğimizi, verilerinizin bütünlüğü ve güncelliğinin korunması için en üst düzeyde önlemler aldığımızı, ve destek ya da dış hizmet aldığımız ve/veya iş ortaklığı yaptığımız tüm kuruluşların, bilgi güvenliği ve gizlilik standartlarımıza uygun hareket etmelerini sağladığımızı belirtmek isteriz. 

Kişisel verilerinizin bankacılık işlemleriniz için kullanılması, özel hayatınızın gizliliği ve temel hak ve özgürlüklerinizin korunması temel prensibimizdir.

QNB Finansbank olarak, İşletmenizin bankacılık dışı ihtiyaçları için seçerek başvurusunda bulunduğunuz Dijital Köprü çözümlerimiz içerisinde yer alan Alternatif Finansman, e-Ticaret Altyapısı, İnsan Kaynakları Yönetimi, Mutabakat İşlemleri, Ön Muhasebe Programı, e-Ticaret Pazaryeri Yönetimi, Uluslararası Lojistik Yönetimi, Faktoring Çözümü, e-İmza Çözümü ve Dijital Pazarlama Yönetimi çözümlerine erişiminizi temin edebilmek, Bankamız ile müşteri ilişkisi kurmanız halinde size bankacılık hizmetlerini temin edebilmek ve daha iyi hizmet sunabilmek amaçları başta olmak üzere, https://www.qnbfinansbank.com/dijitalkopru uzantılı websitesi üzerinden paylaştığınız veya web sitesi kullanımınız nedeni ile çerezler (çerez politikamız ile ilgili detaylı bilgi için https://www.qnbfinansbank.com/destek/gizlilik-politikasi inceleyebilirsiniz) aracılığı ile toplanan bilgileriniz her zaman güvenle saklanır ve yasal çerçeve dışındaki 3. kişilere açıklanmaz. QNB Finansbank ile paylaştığınız her türlü veriniz sır niteliğindedir ve ifşa edilmez.

İşlenen Kişisel Verileriniz, İşleme Şartları, İşleme Amaçları 

1. Kimlik Bilgileri (ad, soyad, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi vb.), 

İletişim Bilgileri (cep telefonu numarası, e-posta adresi, iletişim adresi, iş yeri adresi vb.), 

Finans Bilgileri (gelir bilgisi, ciro bilgisi, sosyal sigortalılık bilgisi vb.)

 • QNB Finansbank’ın tabi olduğu ilgili mevzuatlardan doğan hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması işleme şartlarına dayanılarak; Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, Denetim / Etik faaliyetlerinin yürütülmesi, Hukuki işlemlerin takibi ve yürütülmesi, Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi işleme amaçları ile 
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması işleme şartına dayanılarak; Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, Ürün / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, Reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi işleme amaçları ile
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması işleme şartına dayanılarak; Şüpheli işlemlerin tespiti ve raporlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi işleme amaçları ile
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak; Talep / şikayetlerin takibi, Hukuki işlemlerin takibi ve yürütülmesi işleme amacı ile işlenecektir.

Kişisel Veri Toplama Yöntemleri

Kişisel verileriniz, sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan yollarla; 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve tabi olduğumuz ilgili diğer mevzuatlar uyarınca, elektronik bankacılık kanalları üzerinden toplanmaktadır.

Kişisel Verilerin Aktarılması

QNB Finansbank ile paylaşmış olduğunuz ve Dijital Köprü üzerinden size sunulan çözümler arasındaki seçimleriniz kapsamında kişisel verileriniz;

 • Ürün / Hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, Ürün / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi amaçlarıyla;
  • Alacaklısı ya da borçlusu olduğunuz e-Faturalarınızın ödenmesine yönelik vade yönetimi hizmetini sunan QNB eFinans’a (Alternatif Finansman),
  • e-Ticaret Altyapısı hizmetini sunan ikas’a,
  • İnsan Kaynakları Yönetimi hizmetini sunan KolayİK’ya, 
  • Mutabakat İşlemleri hizmetini sunan KolayMutabakat’a,  
  • Ön Muhasebe hizmetini sunan KolayBi’ye 
  • e-Ticaret Pazaryeri Yönetimi hizmetini sunan StockMount’a,
  • Uluslararası Lojistik Yönetimi hizmetini sunan Navlungo’ya
  • Faktoring Çözümü sunan QNB Finans Faktoring’e
  • Dijital Pazarlama Yönetimi hizmetini sunan Magnetiq’e 
  • Finansal Durum Raporu hizmetini sunan NEF Solution’a,
  • e-İmza hizmetini sunan TürkTrust’a,
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla; BDDK, SPK, TCMB, GİB, SGK, MASAK, FİNDEKS, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kredi Kayıt Bürosu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. gibi Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına,
 • Hukuki işlemlerin takibi ve yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi amacıyla; Adli ve İdari Makamlara aktarılmaktadır.

İlgili Kişi Olarak Haklarınız ve QNB Finansbank’a Başvuru

İlgili Kişi olarak, 6698 sayılı KVKK’nın “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre 

 • QNB Finansbank şubelerinden de temin edebileceğiniz Başvuru Formu’nu kullanılarak veya yazılı olarak kimliğinizi tevsik edici belgeler ile (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport vbg.) şahsen başvuru yapmak sureti ile QNB Finansbank’a teslim edebilir,
 • Güvenli elektronik imza, mobil imza ya da QNB Finansbank’a daha önce bildirilen ve QNB Finansbank sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz aracılığı ile,

Başvurularda;

 • İlgili Kişinin adı, soyadı ve başvuru yazılı ise imzası,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
 • Talep konusu

belirtilmeli, konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir. Başvurular QNB Finansbank tarafından yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, yasal süreler içerisinde yazılı olarak veya elektronik ortamda cevap verilecektir. Yazılı başvurularda, evrakın QNB Finansbank’a tebliğ edildiği tarih, başvuru tarihidir. Diğer yöntemlerle yapılan başvurularda; başvurunun QNB Finansbank’a ulaştığı tarih, başvuru tarihidir.

Ticaret sicil no: 237525 Mersis no: 0388-0023-3340-0576 Ticaret unvanı: QNB Finansbank A.Ş. Merkez adres: Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, Kristal Kule Binası, No: 215 Şişli/İstanbul İnternet sitesinin adresi: www.qnbfinansbank.com Telefon Bankacılığı: 0850 222 0 900