notify icon
Ana içeriğin başı

TMSF’ye Devrolacak, Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Emanet ve Alacaklar Hakkında

MÜŞTERİLERİMİZE YÖNELİK DUYURU 

Bilindiği üzere 5411 Sayılı Bankacılık Kanununun 62. maddesine göre, bankalar nezdindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak on yıl içinde aranmayanlar zamanaşımına tabidir. 

Diğer taraftan, 5411 Sayılı Bankacılık Kanununun 62. maddesinin uygulanmasına ilişkin olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayımlanan Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 8. maddesi gereğince bankaların, nezdindeki zamanaşımına uğrayan mevduat, emanet ve alacakların listesini Şubat ayı başından itibaren kendi internet sitelerinde dört ay müddetle ilan etmesi gerekmektedir. 

Bu itibarla, aşağıdaki listede isim ve hesap bilgileri yer alan müşterilerimizin; gerçek kişi ise; kimlik belgeleri ile, tüzel kişi ise; yetki belgeleri ile, 17 Haziran 2019 tarihine kadar hesaplarının bulunduğu şubeye başvurmamaları halinde; yasa gereği zamanaşımına uğramış olan mevduat bakiyeleri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilecektir.

Captcha
Şube Kodu Şube Adı Hesap Tipi Hesap Türü Birim Değer Son İşlem Tarihi Doğum Tarih Adı Soyadı / Unvanı
    Arama sonucu bulunamadı.
    Lütfen bilgilerinizi kontrol ediniz.

    Bu sayfadaki bilgiler size yardımcı oldu mu?