bildirim ikonu
Ana içeriğin başı

Kıymetli Maden Sorumlu Tedarik Zinciri Erken Uyarı Hattı

Kıymetli maden işlemlerinde sorumlu tedarik zinciri kapsamında şüphelendiğiniz durumları bildirilebilir, sorularınızı iletebilirsiniz…

Borsa İstanbul Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Yönergesi’ne göre Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasasında faaliyet gösteren kıymetli madenler aracı kuruluşları ile Rafineri Listesi’nde yer alan Türkiye’de kurulu rafinerilerin kıymetli maden tedarikinde Borsa düzenlemelerine ve uluslararası standartlara uyum sağlamaları beklenmektedir.

Söz konusu Yönerge’ye göre;

  • Kıymetli madenin kaynağından son tüketicilere taşınması sürecinde yer alan tüm faaliyetleri, kuruluşları, aktörleri, teknolojileri, bilgiyi, kaynakları ve hizmetleri kapsayan sistem tedarik zinciri,
  • Kıymetli maden tedariki uygulamalarının insan haklarına saygılı olacak şekilde yürütülmesi ve kıymetli maden tedariki sürecinde bölgesel çatışmalara ve terörizmin finansmanına ve suç gelirlerinin aklanmasına katkıda bulunmaktan kaçınılmasına yönelik olarak oluşturulan ve Borsa İstanbul Sorumlu Tedarik Zinciri Güvence Denetimi Yönergesi ve Kıymetli Madenler Aracı Kuruluşları ile Rafinerilerin İç Kontrol Sistemi ve Uyum Esasları Hakkında Yönergenin 8 inci maddesinde kapsamında belirlenen tedbirler bütünü tedarik zinciri uyum programı

olarak tanımlanmıştır.

Bankamız ticari karar alma ve risk yönetimi sistemlerinin ayrılmaz bir parçası olarak faaliyetlerinden ve tedarik sistemlerinden kaynaklanan fiili ve potansiyel olumsuz etkileri belirleyebilmek, önleyebilmek, azaltabilmek ve bunlar için hesap verilebilirliği sağlayan ve süreklilik arz eden, tüm faaliyetlerinin Yönetmelik, Tebliğ ve ilgili diğer mevzuata uygun yürütülmesi için uyum süreci oluşturmuştur.

Kıymetli madenler sorumlu tedarik zinciri kapsamında, bankamız aracılığıyla yapılan kıymetli maden işlemlerine (ithalat, ihracat, Borsa İstanbul’dan kıymetli maden tedariki, şubelerimiz vasıtasıyla kıymetli maden kabulü) ilişkin şüpheli durumları veya sorularınızı OZLKiymetliMadenSorumluTedarikZinciriUyum@qnbfinansbank.com e-posta adresine bildirebilirsiniz.

KIYMETLİ MADEN SORUMLU TEDARİK ZİNCİRİ ERKEN UYARI HATTI
OZLKiymetliMadenSorumluTedarikZinciriUyum@qnbfinansbank.com