bildirim ikonu
Ana içeriğin başı

Kişisel Verilerinizin Korunması Hakkında Bilgilendirme

DEĞERLİ MÜŞTERİMİZ; KOLAY ADRESLEME (KOLAS) SİSTEMİ BAŞVURUNUZ KAPSAMINDA İŞLENECEK OLAN KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN OLARAK, KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU İLE İLGİLİ SİZİ BİLGİLENDİRMEK İSTERİZ:

Genel Çerçeve

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") hükümleri gereği, Kolay Adresleme Sistemi başvurunuz ile birlikte veri sorumlusu QNB Finansbank A.Ş.’ye (“Veri Sorumlusu” ve/veya “Banka” ya da “QNB Finansbank”) ilettiğiniz kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz, Kişisel Veri niteliğindedir.

QNB Finansbank olarak kişisel verilerinizin güvenliğine en üst düzeyde önem vererek, sizlere sunduğumuz tüm ürün ve hizmetlerimizde kişisel verilerinizin güvenliğinin ön planda olduğu bilinciyle faaliyetlerimize devam ettiğimizi, verilerinizin bütünlüğü ve güncelliğinin korunması için en üst düzeyde önlemler aldığımızı, ve destek ya da dış hizmet aldığımız ve/veya iş ortaklığı yaptığımız tüm kuruluşların, bilgi güvenliği ve gizlilik standartlarımıza uygun hareket etmelerini sağladığımızı belirtmek isteriz. 

Kişisel verilerinizin bankacılık işlemleriniz için kullanılması, özel hayatınızın gizliliği ve temel hak ve özgürlüklerinizin korunması temel prensibimizdir.

Kolay Adresleme Sistemi, Bankalararası Kart Merkezi A.Ş. (“BKM”) tarafından yönetilen sisteme ilişkin bir hizmet olup, QNB Finansbank, müşterilerinin QNB Finansbank nezdindeki hesap numaralarının (IBAN) ve diğer Hesap Bilgilerinin basitçe hatırlanabilecek bir adres ile (Kolay Adres: telefon numarası, e-posta adresi, T.C. Kimlik numarası (TCKN)) eşleştirilmesi ve fon transferlerinde hesap numarası yerine bu adreslerin kullanılabilmesi prensibine dayanır. İlgili uygulama talimatı gereği QNB Finansbank A.Ş., tarafınızca kendisine iletilecek bir talep olmaksızın, Kolay Adresleme Sistemi’ne, Kolay Adres bilginizi ekleyemez, güncelleyemez ve sizin adınıza herhangi bir sorgulama işlemi yapamaz.

İşlenen Kişisel Verileriniz

1.    Kimlik Bilgileri (ad, soyad, T.C Kimlik No vb.), İletişim Bilgileri (cep telefonu numarası, e-posta adresi vb.), Müşteri İşlem Bilgileri (hesap numarası, iban vb.) 

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi işleme şartına dayanılarak; Hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi işleme amacı ile 
 • QNB Finansbank’ın  hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi zorunlu olması ve açık rıza işleme şartlarına dayanılarak; Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi işleme amaçları ile


2.    Hukuki İşlem Bilgileri (imza vb.)

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi işleme şartına dayanılarak; Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, Hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi işleme amaçları ile işlenecektir.

Kişisel Veri Toplama Yöntemleri

Kişisel verileriniz, sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan yollarla; 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve tabi olduğumuz ilgili diğer mevzuatlar uyarınca, bankamızla hukuki ilişkinizin kurulması anında ve/veya bu ilişkinin devamı süresince onay ve/veya imzanızla tanzim edilen bankacılık işlemlerine ilişkin tüm sözleşmeler/bilgilendirme formları ve sair belgelerle, elektronik onay ve/veya imzanız ile yapacağınız bildirimlerle, veya tarafımıza göndereceğiniz SMS/e-posta, veya web sitemiz, web sitemizin kullanımı nedeni ile çerezler aracılığı ile, Şube, ATM, İnternet Şubesi, Cep Şubesi, Telefon Bankacılığı gibi elektronik bankacılık kanalları, hukuken gerekmesi halinde, yetkili kurum ve kuruluşların veri tabanları üzerinden elde edilebilecek şekilde çeşitli yöntemlerle toplanmaktadır.

Kişisel Verilerin Aktarılması

QNB Finansbank ile paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, aşağıda yer almakta olan 3. taraflara aktarılabilecektir;

 • Hukuki işlemlerin takibi ve yürütülmesi amacıyla; Adli ve İdari Makamlara aktarılmaktadır.
 • Hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi işleme amacı ile BKM gibi Yetkili Kılınan Kuruluşlar 
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesi amacıyla Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları


İlgili Kişi Olarak Haklarınız ve QNB Finansbank’a Başvuru

İlgili Kişi olarak, 6698 sayılı KVKK’nın “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre 

 • QNB Finansbank şubelerinden de temin edebileceğiniz Başvuru Formu’nu kullanılarak veya yazılı olarak kimliğinizi tevsik edici belgeler ile (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport vbg.) şahsen başvuru yapmak sureti ile QNB Finansbank’a teslim edebilir,
 • Güvenli elektronik imza, mobil imza ya da QNB Finansbank’a daha önce bildirilen ve QNB Finansbank sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz aracılığı ile,
  • QNB Finansbank’ın Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresine (qnbfinansbank@hs05.kep.tr)
  • kvkk_bilgi@qnbfinansbank.com e-posta adresine

İletebilirsiniz.

Başvurularda;

 • İlgili Kişinin adı, soyadı ve başvuru yazılı ise imzası,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
 • Talep konusu,

belirtilmeli, konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir. Başvurular QNB Finansbank tarafından yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, yasal süreler içerisinde yazılı olarak veya elektronik ortamda cevap verilecektir.
Yazılı başvurularda, evrakın QNB Finansbank’a tebliğ edildiği tarih, başvuru tarihidir. Diğer yöntemlerle yapılan başvurularda; başvurunun QNB Finansbank’a ulaştığı tarih, başvuru tarihidir.


Ticaret sicil no: 237525 Mersis no: 0388-0023-3340-0576 Ticaret unvanı: QNB Finansbank A.Ş. Merkez adres: Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, Kristal Kule Binası, No: 215 Şişli/İstanbul İnternet sitesinin adresi: www.qnbfinansbank.com Telefon Bankacılığı: 0850 222 0 900