bildirim ikonu
Ana içeriğin başı

Kişisel Verilerinizin Korunması Hakkında Bilgilendirme

DEĞERLİ MÜŞTERİMİZ; ADIM ADIM İHRACAT PROGRAMI’NA BAŞVURUNUZ KAPSAMINDA İŞLENECEK OLAN KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN OLARAK, KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU İLE İLGİLİ SİZİ BİLGİLENDİRMEK İSTERİZ:

Genel Çerçeve

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") hükümleri gereği, Adım Adım İhracat Programı’na başvurunuz ile birlikte QNB Finansbank A.Ş.’ye (“Banka” ya da “QNB Finansbank”) ilettiğiniz kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz, kişisel veri niteliğindedir.
QNB Finansbank olarak kişisel verilerinizin güvenliğine en üst düzeyde önem vererek, sizlere sunduğumuz tüm ürün ve hizmetlerimizde kişisel verilerinizin güvenliğinin ön planda olduğu bilinciyle faaliyetlerimize devam ettiğimizi, verilerinizin bütünlüğü ve güncelliğinin korunması için en üst düzeyde önlemler aldığımızı, ve destek ya da dış hizmet aldığımız ve/veya iş ortaklığı yaptığımız tüm kuruluşların, bilgi güvenliği ve gizlilik standartlarımıza uygun hareket etmelerini sağladığımızı belirtmek isteriz. 
Kişisel verilerinizin bankacılık işlemleriniz için kullanılması, özel hayatınızın gizliliği ve temel hak ve özgürlüklerinizin korunması temel prensibimizdir.
Başvurusunda bulunduğunuz Adım Adım İhracat Programı’nda, ihracat ve/veya elektronik ticaret ile ilgili olarak sahip olabileceğiniz sorularınızın yanıtlanması, farklı talep ve tercihlerinize yönelik çözüm ve avantajlara dair bilgi sunulması, profesyonel çözüm ortaklarımıza ve bu çözüm ortaklarımızın sunduğu dijital tabanlı uygulamalar ile konuya ilişkin bilgi kaynaklarına erişiminizin yönetilmesi, bu kapsamda Bankamız ile müşteri ilişkisi kurmanız halinde size bankacılık hizmetlerini temin edebilmek ve daha iyi hizmet sunabilmek amaçları başta olmak üzere, https://www.qnbfinansbank.com/adimadimihracat  uzantılı web sitesi üzerinden paylaştığınız yahut internet sitesi kullanımınız nedeni ile çerezler aracılığı ile toplanan bilgileriniz QNB Finansbank tarafından güvenle saklanır ve yasal çerçeve dışındaki 3. kişilere açıklanmaz. Bankamız ile paylaştığınız her türlü veriniz sır niteliğindendir ve ifşa edilmez.

İşlenen Kişisel Verileriniz, İşleme Şartları, İşleme Amaçları

1. Kimlik Bilgileri (ad, soyad, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi vb.)

2. İletişim Bilgileri (cep telefonu numarası, e-posta adresi, iletişim adresi, iş yeri adresi vb.)

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve QNB Finansbank’ın tabi olduğu ilgili mevzuatlardan doğan hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması işleme şartlarına dayanılarak; faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, mal / hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi işleme amaçları ile işlenecektir.

Kişisel Veri Toplama Yöntemleri

Kişisel verileriniz, sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan yollarla; 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve tabi olduğumuz ilgili diğer mevzuatlar uyarınca, elektronik bankacılık kanalları üzerinden toplanmaktadır.

Kişisel Verilerin Aktarılması

QNB Finansbank ile paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, Bankacılık Kanununda yer alan yükümlülüklerimiz gereği tarafınızdan alınan talimata dayanılarak;

 • Danışma hattı hizmeti sunan CMC İletişim ve Çağrı Merkezi Hizmetleri A.Ş.’ ye
 • İhracat faaliyetlerine ilişkin danışmanlık ve eğitim hizmetleri sunan Expinno Bilgi Sistemleri San.ve Tic. Ltd. Şti’ ye,
 • Lojistik tekliflerinin bulunması, satın alınması ve yönetilmesine dair hizmetler sunan Navlungo Lojistik ve Teknoloji A.Ş’ ye, 
 • Gümrük danışmanlığı hizmetleri sunan Ünsped Gümrük Müşavirliği ve Lojistik Hizmetleri A.Ş’ ye, 
 • Dijitalleşme ve operasyon yönetim planı hizmetleri sunan Propars Teknoloji A.Ş’ ye, 
 • e-ticaret, e-ihracat konularında danışmanlık ve yönetim hizmetleri sunan EMYD Yazılım ve Bilgi Teknolojileri A.Ş’ ye
 • e-ticaret Depolama ve Sipariş hazırlama çözümleri sunan Parkpalet Lojistik Hizmetleri A.Ş’ ye,
 • Satış ve markalaşma danışmanlığı hizmetleri sunan Ecom Group E-ticaret ve Danışmanlık A.Ş’ ye,
 • Websitesi, pazaryeri ve muhasebe entegrasyonu çözümleri sunan Projesoft Teknoloji A.Ş.’ye, bahse konu hizmetlerin size sağlanabilmesi için aktarılacaktır.

İlgili Kişi Olarak Haklarınız ve QNB Finansbank’a Başvuru

İlgili Kişi olarak, 6698 sayılı KVKK’nın “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre

 • QNB Finansbank şubelerinden de temin edebileceğiniz Başvuru Formu’nu kullanılarak veya yazılı olarak kimliğinizi tevsik edici belgeler ile (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport vb.) şahsen başvuru yapmak sureti ile QNB Finansbank’a teslim edebilir,
 • Güvenli elektronik imza, mobil imza ya da QNB Finansbank’a daha önce bildirilen ve QNB Finansbank sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz aracılığı ile,

                          •    QNB Finansbank’ın Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresine (qnbfinansbank@hs05keptr)
                          •    kvkk_bilgi@qnbfinansbank.com e-posta adresine iletebilirsiniz.

Başvurularda;

 • İlgili Kişinin adı, soyadı ve başvuru yazılı ise imzası,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
 • Talep konusu

belirtilmeli, konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir. Başvurular QNB Finansbank tarafından yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, yasal süreler içerisinde yazılı olarak veya elektronik ortamda cevap verilecektir. Yazılı başvurularda, evrakın QNB Finansbank’a tebliğ edildiği tarih, başvuru tarihidir. Diğer yöntemlerle yapılan başvurularda; başvurunun QNB Finansbank’a ulaştığı tarih, başvuru tarihidir.

Ticaret sicil no: 237525 Mersis no: 0388-0023-3340-0576 Ticaret unvanı: QNB Finansbank A.Ş. Merkez adres: Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, Kristal Kule Binası, No: 215 Şişli/İstanbul İnternet sitesinin adresi: www.qnbfinansbank.com Telefon Bankacılığı: 0850 222 0 900