bildirim ikonu
Ana içeriğin başı

Kişisel Verilerinizin Korunması Hakkında Bilgilendirme

DEĞERLİ MÜŞTERİMİZ; BANKAMIZ NEZDİNDE UZAKTAN MÜŞTERİ EDİNİMİ (DIGITAL ONBOARDING) SÜRECİNİN YÜRÜTÜLMESİ KAPSAMINDA İŞLENECEK OLAN KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN OLARAK, KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU İLE İLGİLİ SİZİ BİLGİLENDİRMEK İSTERİZ:

Genel Çerçeve

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") hükümleri gereği, Bankamız ile uzaktan müşteri ilişkisi kurmanıza ilişkin olarak Bankamız mobil uygulaması üzerinden elektronik ortamda iletmiş olduğunuz başvurunuz kapsamında gerekli formları doldurarak ve sürecin devamında müşteri temsilcilerimiz ile gerçekleştirilebileceğiniz görüntülü çevrimiçi iletişim esnasında QNB Finansbank A.Ş.’ye (“Veri Sorumlusu” ve/veya “Banka” ya da “QNB Finansbank”) ilettiğiniz, özel nitelikli kişisel verileri kategorisindeki biyometrik verileriniz de dahil olmak üzere, kimlik ve iletişim bilgileriniz gibi kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz, Kişisel Veri niteliğindedir.

QNB Finansbank olarak kişisel verilerinizin güvenliğine en üst düzeyde önem vererek, sizlere sunduğumuz tüm ürün ve hizmetlerimizde kişisel verilerinizin güvenliğinin ön planda olduğu bilinciyle faaliyetlerimize devam ettiğimizi, verilerinizin bütünlüğü ve güncelliğinin korunması için en üst düzeyde önlemler aldığımızı, ve destek ya da dış hizmet aldığımız ve/veya iş ortaklığı yaptığımız tüm kuruluşların, bilgi güvenliği ve gizlilik standartlarımıza uygun hareket etmelerini sağladığımızı belirtmek isteriz. 

Kişisel verilerinizin bankacılık işlemleriniz için kullanılması, özel hayatınızın gizliliği ve temel hak ve özgürlüklerinizin korunması temel prensibimizdir.

İşlenen Kişisel Verileriniz, İşleme Şartları, İşleme Amaçları 

1.    Kimlik Bilgileri (ad, soyad, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi vb.), İletişim Bilgileri (telefon numarası, e-posta adresi, , iş yeri adresi vb.), Mesleki Deneyim Bilgileri (çalışma durumu, meslek bilgisi, sektör bilgisi, eğitim durumu vb.), Finans Bilgileri (gelir bilgisi, vergi mükelleflik bilgisi vb.), Görsel ve İşitsel Kayıtlar (video kaydı.), Biyometrik Veri (Biyometrik Fotoğraf)

  • Kanunlarda açıkça öngörülmesi ve QNB Finansbank’ın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi zorunlu olması işleme şartlarına dayanılarak; Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi işleme amacı ile

2.    Biyometrik Veri (Yüz Tanıma Bilgileri)

QNB Finansbank’ın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi zorunlu olması ve Açık Rıza işleme şartlarına dayanılarak; Hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yönetilmesi işleme amaçları ile işlenecektir.

Kişisel Veri Toplama Yöntemleri

Kişisel verileriniz, sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan yollarla; 5411 sayılı Bankacılık Kanunu, Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik ile tabi olduğumuz ilgili diğer mevzuatlar uyarınca, bankamızla hukuki ilişkinizin kurulması anında ve/veya bu ilişkinin devamı süresince onay ve/veya imzanızla tanzim edilen bankacılık işlemlerine ilişkin tüm sözleşmeler/bilgilendirme formları ve sair belgelerle hukuken gerekmesi halinde, yetkili kurum ve kuruluşların veri tabanları üzerinden (Kimlik Paylaşım Sistemi, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü vb.) QNB Finansbank dışından da elde edilebilecek şekilde çeşitli yöntemlerle toplanmaktadır.

Kişisel Verilerin Aktarılması

QNB Finansbank ile paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, 

  • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla; BDDK, TCMB, GİB, MASAK gibi Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına
  • Hukuki işlemlerin takibi ve yürütülmesi amacıyla; Adli ve İdari Makamlara aktarılmaktadır.


İlgili Kişi Olarak Haklarınız ve QNB Finansbank’a Başvuru

İlgili Kişi olarak, 6698 sayılı KVKK’nın “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre 

  • QNB Finansbank şubelerinden de temin edebileceğiniz Başvuru Formu’nu kullanılarak veya yazılı olarak kimliğinizi tevsik edici belgeler ile (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport vb.) şahsen başvuru yapmak sureti ile QNB Finansbank’a teslim edebilir,
  • Güvenli elektronik imza, mobil imza ya da QNB Finansbank’a daha önce bildirilen ve QNB Finansbank sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz aracılığı ile,

•    QNB Finansbank’ın Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresine (qnbfinansbank@hs05.kep.tr)
•    kvkk_bilgi@qnbfinansbank.com e-posta adresine iletebilirsiniz.

Başvurularda;

  • İlgili Kişinin adı, soyadı ve başvuru yazılı ise imzası,
  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
  • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
  • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
  • Talep konusu

belirtilmeli, konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir. Başvurular QNB Finansbank tarafından yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, yasal süreler içerisinde yazılı olarak veya elektronik ortamda cevap verilecektir.

Yazılı başvurularda, evrakın QNB Finansbank’a tebliğ edildiği tarih, başvuru tarihidir. Diğer yöntemlerle yapılan başvurularda; başvurunun QNB Finansbank’a ulaştığı tarih, başvuru tarihidir.

Ticaret sicil no: 237525 Mersis no: 0388-0023-3340-0576 Ticaret unvanı: QNB Finansbank A.Ş. Merkez adres: Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, Kristal Kule Binası, No: 215 Şişli/İstanbul İnternet sitesinin adresi: www.qnbfinansbank.com Telefon Bankacılığı: 0850 222 0 900