İçeriğe Git Alt Bölüme Git Sol Menüye Git

Sorumluluk Sigortaları

QNB Finansbank'la Varlıklarınızı ve Değerlerinizi Güvence Altına Alın!

İşveren Sorumluluk Sigortası; işyerinde meydana gelen iş kazalarında kurumunuza bir hizmet sözleşmesi ile bağlı olarak çalışan Sosyal Sigortalar Kurumuna kayıtlı işçilerin uğrayacakları bedeni zararlar nedeniyle İşveren olarak sizin, zarar gören işçilere veya işçilerin yasal hak sahiplerine karşı yasal sorumluluklarınızı teminat altına alır.

Bu sigorta Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından sağlanan yardımların üzerinde veya dışında kalan taleplerin yanı sıra yine bu kurum tarafından işverene karşı açılan rücu davaları sonucunda tarafınızdan ödenmesi gereken tazminatlar için güvence sağlar.

Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Sorumluluk Sigortası; sigortanızın geçerlilik süresi içinde ve kurumsal faaliyetleriniz sırasında meydana gelecek bir olay sonucu üçüncü kişilerin ölmesi, yaralanması veya sağlığının bozulması, üçüncü kişilere ait malların zarar görmesi nedeniyle sizden istenecek tazminat taleplerini güvence altına alır.

Asansör Kazalarına Karşı Mali Sorumluluk Sigortası, bir bakım sözleşmesi kapsamında düzenli olarak bakımı yapılan asansörlerde meydana gelecek kazalar sonucunda zarar gören üçüncü kişilerin tazminat taleplerine karşı yasal sorumluluklarınızı güvence altına alır.

Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası, sorumluluğunuz altındaki yanıcı, parlayıcı ve yakıcı maddelerin doğrudan doğruya neden olduğu olaylar sonucunda kusurunuz olsun olmasın üçüncü kişilere verilen bedeni ve maddi zararların tazminine karşı güvence sağlar.

Kimler Tehlikeli Maddeler Sorumluluk Sigortası Yaptırmak Zorundadır?

 • Yanıcı, parlayıcı ve yakıcı madde üretenler
 • Yanıcı, parlayıcı ve yakıcı madde depolayanlar
 • Yanıcı, parlayıcı ve yakıcı madde satanlar
 • Yanıcı, parlayıcı ve yakıcı madde kullananlar

Tehlikeli Maddeler Sorumluluk Sigortası'na ek olarak düzenlenmek zorunda olan Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası, LPG tüplerinin tüketiciler tarafından bulunduruldukları yerlerde patlaması, gaz kaçırması ve yangın çıkarması sonucu, kusurunuz olsun olmasın üçüncü kişilere vereceğiniz bedensel ve maddi zararlara karşı sorumluluklarınızı poliçede belirlenen limitler dahilinde güvence altına alır.

Kimler Tüpgaz Sorumluluk Sigortası Yaptırmak Zorundadır?

 • Likit Petrol Gazı (LPG) depolayanlar
 • Likit Petrol Gazı (LPG) dolumu yapanlar
 • Likit Petrol Gazı (LPG) taşıması yapanlar
 • Bayileri aracılığı ile ya da doğrudan tüketiciye satan LPG dağıtım şirketleri

Tıbbi Sorumluluk Sigortası sigortalı hekimler için geliştirilmiştir.

Hekim olarak mesleki faaliyetleriniz sırasında hata, ihmal ve unutma nedeni ile kusurlu hizmet vermeniz durumunda; hasta sağlığının daha da bozulması, bedensel zarara maruz kalması ve yaşamını yitirmesi nedeniyle size karşı açılabilecek tazminat taleplerinin sonuçlarını teminat altına almanızı sağlar.

Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna istinaden istihdam edilen özel güvenlik görevlilerinin, özel güvenlik hizmetine dair mevzuat çerçevesindeki görevlerini yerine getirmeleri sırasında üçüncü şahıslara verecekleri zararlar için güvence sağlar.

Taşınan Para (Kıymet Nakli) Sigortası, kıymetli evrak, nakit para gibi size ait değerlerin personeliniz tarafından taşınması sırasında meydana gelebilecek tehlikelere karşı teminat sağlar.

Taşınan Para (Kıymet Nakli) Sigortası Hangi Koşullarda Teminat Sağlar?

 • Üçüncü kişiler tarafından tehdit, zor ve şiddet kullanma yoluyla yapılacak gasp ve hırsızlık durumunda
 • Araçla yapılan taşımalar sırasında aracın kazaya uğraması ve yanması sonucundaki zarar ve hırsızlık durumunda
 • Taşıma sırasındaki zorlayıcı nedenler sonucunda oluşacak kayıplar oluşması durumunda

Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası, karayollarına çıkan tüm motorlu kara taşıtları ile lastik tekerlekli traktörler ve bunların çekmekte olduğu römork sahiplerinin yaptırmak zorunda oldukları sigorta türüdür.

Aracın kullanımından dolayı üçüncü şahıslara verilebilecek bedeni ve maddi zararlar ile araç sahibine düşen hukuki sorumluluğu teminat altına alır.

İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası, sigorta poliçenizde gösterilen aracın kullanımından dolayı üçüncü şahıslara verilecek bedeni ve maddi zararlar ile araç sahibine düşen hukuki sorumluluğun, Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası teminat limitleri üzerinde kalan kısmını poliçede yazılı olan limitlere kadar teminat altına alır.

Sorumluluk Sigortaları hakkında ayrıntılı bilgi almak ve sigorta yaptırırken QNB Finansbank ayrıcalıklarından yararlanmak için en yakın QNB Finansbank Şubesi'ne başvurunuz.