İçeriğe Git Alt Bölüme Git Sol Menüye Git

Mühendislik Sigortaları

QNB Finansbank'la Varlıklarınızı ve Değerlerinizi Güvence Altına Alın!

İnşaat Bütün Riskler Sigortaları

Nedir?

İnşaat Bütün Riskler Sigortası; bina, fabrika, baraj, iskele, depo, yol gibi tüm inşaat faaliyetleri sırasında oluşabilecek, önceden bilinmeyen ani ve beklenmedik olaylar sonucu yaşanan maddi hasar ve zararları teminat altına alan kapsamlı bir sigorta ürünüdür.

Avantajları Nelerdir?

 • Tüm inşaat sürecini tek bir poliçeyle güvence altına almanızı sağlar.
 • Anahtar teslimi koşuluyla yapılması taahhüt edilen tüm inşaat projelerinin tamamlanmasını garanti altına alır.
 • Yangın, Yıldırım, İnfilak,
 • Sel, Seylap,
 • Fırtına,
 • Deprem,
 • Don,
 • Toprak Çökmesi,
 • Kaya düşmesi,
 • Yuvarlanma,
 • Araç Çarpması,
 • Uçak Parçası Düşmesi,
 • Kırılma,
 • Hırsızlık
 • Dikkatsizlik ve Sabotaj

Eğer sigortalı isterse ek prim karşılığında şu güvenceleri de alabilir:

 • İnşaatın yapılması için kullanılan makine, alet ve donanım (teçhizat),
 • Geçici inşaat barakaları, şantiye tesisleri ve yardımcı yapılar,
 • Üçüncü kişilerin uğrayacağı zararlar nedeniyle sigortalıya düşecek yasal sorumluluklar (üçüncü şahıs mali sorumluluk sigortası),
 • Hasar sonucunda enkazın kaldırılması giderleri,
 • Teminat kapsamına giren nedenlerden dolayı ortaya çıkan hasarların gerektirdiği uçak dışında kalan araçlarla yapılan taşıma masrafları, fazla çalışma ücretleri,
 • Grev, lokavt, kargaşalık ve halk hareketlerinin ve bunlara karşı güvenlik güçleri tarafından alınan önlemlerin neden olduğu tüm zarar ve hasarlar,
 • Terörizm ve sabotaj olayları,
 • İnşaatın bitimi veya geçici kabulünden sonra başlayan Bakım Dönemi Teminatı;
  • İnşaatı üstlenen kişinin (müteahhidin) sözleşme koşulları içindeki sorumlulukları gereğince eksik ve kusurların giderilmesi amacıyla yaptığı çalışmalar sırasında sigortalı değerlere verilen zarar ve hasar ile,
  • İnşaat süresi içinde ve kısmi veya kesin kabul öncesinde meydana gelmiş olmak koşulu ile bakım devresi içinde orta çıkan zarar ve hasarları karşılar.

Montaj Bütün Riskler Sigortaları

Nedir?

Montaj Bütün Riskler Sigortası; makine ve teçhizatınızın montajları esnasında veya montaj sonrası testleri sırasında oluşabilecek, önceden bilinmeyen ve ani bir nedenle uğrayabileceği zarar ve hasarı teminat altına alır.

Avantajları Nelerdir?

 • Montajla ilgili tüm riskleri tek bir poliçeyle güvence altına almanızı sağlar.
 • Projenin %50 - %50, %40 - %60 oranlarında hem inşaat hem de montaj faaliyetlerini kapsaması durumunda İnşaat Bütün Riskler ve Montaj Bütün Riskler sigortaları için ortak sigorta poliçesi düzenlenebilir.

Montaj Tüm Riskler Sigortası ile Teminat Altına Alabileceğiniz Projeler

 • İnşaatı bitmiş fabrika binalarının içerisine monte edilecek makine ve teçhizatın montajı
 • İnşaatı bitmiş bir binadaki sıhhi, elektrik, asansör, kalorifer kazanı gibi tesisatın montajı
 • Vinç, pres, hidroelektrik - dizel jeneratör gruplarının, transformatörlerin montajı
 • Her türlü şantiye makinelerinin montajı
 • Komple santrallerin montajı
 • Yangın, Yıldırım,
 • Deprem,
 • Seylâp,
 • Fırtına,
 • Don,
 • İnfilak,
 • Toprak çökmesi,
 • Kaya düşmesi,
 • Yuvarlanma,
 • Kırılma,
 • Hırsızlık,
 • Dikkatsizlik ve Sabotaj

Poliçede ayrıca belirtilerek gerekli prim tahakkuku yapılmamışsa aşağıda belirtilen rizikolar teminat kapsamı dışındadır:

 • Montajın yapılması için kullanılan makine, alet ve teçhizat ile geçici geçici barakaları ve yardımcı tesisler,
 • Üçüncü şahısların maruz kalacağı zararlar dolayısıyla sigortalıya düşecek hukuki sorumluluklar, (çapraz sorumluluk ek teminatı)
 • Hasar sonucu enkaz kaldırılması masrafları,(toplam sigorta bedelinin % 2'si ile sınırlıdır.)
 • Teminatın kapsamına giren sebeplerden ötürü meydana gelen ziya ve hasarların gerektirdiği, uçak dışında kalan seri vasıtalarla yapılan nakliye masrafları, fazla çalışma ücretleri,
 • Grev, lokavt, kargaşalık ve halk hareketlerinin ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati hareketlerin sebep olduğu bütün ziya ve hasarlar,
 • Dört haftayı geçen tecrübe devresinde meydana gelen ziya ve hasarlar.

Makine Kırılması Sigortaları

Makine Kırılması Sigortası, çalışır durumdaki makine ve tesislerin beklenmeyen ve ani bir nedenle uğrayacağı fiziksel hasar ve zararı teminat altına alır.

Makine Kırılması Sigortası poliçesi ile işyeri ekipmanlarınızın temizleme, revizyon, yer değiştirme sırasında uğrayabileceği hasar sonucu ortaya çıkan tamirat ve ikame masrafları gibi büyük boyutlu zararların önüne geçebilirsiniz.

 • İşletme kazaları başta olmak üzere,
 • İmalat, montaj, kalıp ve işçiliklerinin kusurlu olmasından,
 • Yağlama kusurlarından,
 • Elektriğin kısa devre, kıvılcım, voltaj yüksekliği, izolasyon hataları sonucunda doğrudan doğruya etki yapmasından ve atmosferik elektriklenmenin zarardan,
 • Tıkanma ve yabancı madde girmesinden,
 • Merkezkaç kuvvetiyle parçalanmadan,
 • Buhar kazanında ve buhar kaplarında su eksikliğinden,
 • Su çekiçlemesi, ani olarak ısınma veya soğumadan,
 • Kapalı kaplardaki alçak basınç dolayısıyla meydana gelen ezilme, yırtılma, buruşma vb. nedenlerden,
 • Fırtınadan, kasırgadan, dondan veya çözülen buz parçalarının yürümesinden,
 • İşletme personelinin veya üçüncü şahısların ihmali, kusuru, hatası, dikkatsizliği veya sabotajından ve istisnalar dışındaki diğer nedenlerden meydana gelen zarar ve hasarların giderilmesi için gerekli onarım giderleriyle, yerlerine yenilerinin alınması için gerekli masrafları temin eder.

Poliçede ayrıca belirtilerek gerekli prim tahakkuku yapılmamışsa aşağıda belirtilen rizikolar teminat kapsamı dışındadır:

 • Fiziksel infilakların yol açtığı hasarlar (basınçlı kaplardaki sıvı, buhar ya da gazın etkisiyle kabın parçalanmasına ve böylece kabın iç ve dış basıncı arasında ani bir denge oluşmasına fiziksel infilak adı verilir.)
 • Makine ve Tesisin temel ve kaidelerinde meydana gelen ve sigortayla teminat altına alınan rizikolardan kaynaklanan hasarlar.
 • Teminat kapsamındaki rizikoların gerçekleşmesi sonucu oluşan ziya ve hasarların gerektirdiği uçak dışında kalan seri araçlarla yapılan nakliye masrafları,
 • Personelin fazla mesai ve tatil günlerine ait ücret ve zamları,
 • Grev, lokavt, kargaşalık ve halk hareketleri ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati hareketlerin sebep olduğu ziya ve hasarlar,
 • Müteharrik Makineler Geniş Kasko Teminatı.

Elektronik Cihaz Sigortaları

Elektronik Cihaz Sigortaları "Bütün Riskler" temeline dayalı bir kaza sigortasıdır.

Yüksek maliyetli elektronik cihazlarınızın hasar görmesi halinde maddi kayıplarınızı teminat altına almanızı sağlar.

Test dönemini geçirmiş çalışır durumdaki elektronik cihazların arızalanması ya da temizleme, bakım revizyon ya da yer değiştirme sırasında beklenmeyen ve ani bir nedenle uğrayacağı fiziksel hasar ve zararlar Elektronik Cihaz Sigortaları poliçelerinin kapsamına girer.

Elektronik Cihaz Sigortaları Kapsamında Teminat Altına Alabileceğiniz Cihazlar

 • Haberleşme (telekomünikasyon) cihazları (TV vericileri vb.),
 • Tanı ve tedavi amacıyla kullanılan tıbbi cihazlar, (ultrasonografi, tomografi vb.),
 • Büro cihazları, (fotokopi, fax vb. cihazlar),
 • Ölçme ve kontrol cihazları, (egzoz gazı ölçme cihazı vb.),
 • Basım sanayinde kullanılan cihazlar, (ofset baskı makinası, serigrafi makinası vb.),
 • Stüdyo cihazları, (ses kayıt vb. cihazlar),
 • Bilgi işlem cihazları, (bilgisayar, printer vb.),
 • Elektronik olarak kumanda edilen her tür sanayi makineleri (Örn: CNC Tezgahları),

Mühendislik Sigortaları hakkında ayrıntılı bilgi almak ve sigorta yaptırırken QNB Finansbank ayrıcalıklarından yararlanmak için en yakın QNB Finansbank Şubesi'ne başvurunuz.

 • İşletme personelinin veya üçüncü kişilerin ihmali, kusuru, hatası, dikkatsizliği veya sabotajından,
 • Sigortalı kıymetlerin bulunduğu mahallerde yapılan hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüsten,
 • Hatalı dizayn ve malzemeden,
 • Kısa devre, yüksek voltaj ve endüksiyon akımının etkilerinden,
 • Yangın, yıldırım, her türlü infilak ve bunlar sebebiyle yapılan söndürme, yıkma ve kurtarma işlemlerinden,
 • Kavrulma, kararma, duman ve isten,
 • Deprem hariç fırtına, sel seylap, yer kayması, toprak çökmesi gibi doğal afetlerden,
 • Su ve rutubet etkisi ve bunlardan doğan korozyon hasarlarından,
 • İstisna edilmeyen diğer hallerden meydana gelen maddi ziya ve hasarların gerektirdiği tamirat ve ikame bedellerini teminat altına alır.

Poliçede ayrıca belirtilerek gerekli prim tahakkuku yapılmamışsa aşağıda belirtilen rizikolar teminat kapsamı dışındadır:

 • Teminat kapsamına giren sebeplerden ötürü meydana gelen ziya ve hasarların gerektirdiği nakliyenin en erken yapılmasını sağlayacak seri vasıtalarla yapılan nakliye masrafları, fazla nakliye masrafları, fazla mesai ve tatil günleri ücret zamları,
 • Seyyar ve taşınabilir elektronik cihazların poliçede yazılı sigortalı mahal dışında kullanım ve sevkiyatları sırasındaki ziya ve hasarı,
 • Sigortalı kıymetlerin deprem sonucundaki ziya ve hasarları,
 • Grev, lokavt, kargaşalık ve halk hareketlerinin bunların gerektirdiği askeri ve inzibati hareketlerin sebep olduğu bütün ziya ve hasarlar,
 • Elektronik bilgi işlem sistemlerinde (depo) kayıt edilen bilgiler dahil olmak üzere manyetik disk, bant, kart ve düz metin formları ve benzeri harici bilgi ortamının fiziki hasarları sonucu ziya ve hasarları,
 • Valf ve tüplerde meydana gelebilecek ziya ve hasarlar.