İçeriğe Git Alt Bölüme Git Sol Menüye Git

Organik Tarım Kredisi

Finansçıdan çiftçiye
ihtiyacına uygun çözümler

Organik Tarım Kredisi Nedir?

Organik Tarım Kredisi insan ve çevre sağlığı için büyük önem taşıyan organik tarım işletmesinin ihtiyaçları için gerekli olan finans desteğini sağlamak için geliştirilmiştir.

Organik Tarım Kredisi ile üretim, paketleme, kontrol ve sertifikasyon giderlerini uygun faiz ve vade koşulları ile karşılayabilirsiniz.

Organik Tarım Kredisi'nin Özellikleri

  • Üretim maliyetinin %75'ini karşılar, müşteri özelinde %85'ine kadar artırılabilir.
  • 24 aya kadar vadelidir.
  • 1/3/6/12 ayda bir ödemelidir.

Gerekli Belgeler

  • Çiftçilik Belgesi,
  • Çiftçi Kayıt Sistemi belgesi (ÇKS belgesi),
  • Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
  • Organik tarım sertifikasyon belgesi,
  • Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nca organik tarım konusunda kontrol ve sertifikasyon amacıyla, yetkilendirilmiş kuruluşlarla yapılan sözleşme ve firma tarafından onaylı diğer belgeler.
  • Şubede yapılacak değerlendirme ile gerekli görülmesi durumunda ilave belge ve teminat talep edilebilecektir.