İçeriğe Git Alt Bölüme Git Sol Menüye Git

Primini Geri Ödeyen Kanser Korumalı
Ferdi Kaza Sigortası

Hayatınız ve Sevdikleriniz için...

Primini Geri Ödeyen Kanser Korumalı Ferdi Kaza Sigortası, kaza sonucu vefat, sürekli sakatlık ve kanser teminatları ile hayatın kötü sürprizlerine karşı sizi ve sevdiklerinizi güvence altına alırken, bu risklerin gerçekleşmediği durumda ödemiş olduğunuz primleri size iade eder.

Detaylı bilgi için sizi en yakın QNB Finansbank Şubesi'ne bekliyoruz.

 • Kaza Sonucu Vefat Teminatı

  Sigortalının, sigorta süresi içinde kaza sonucu vefat etmesi halinde poliçede belirtilen tutar ödenir.

 • Kaza Sonucu Sürekli Sakatlık

  Sigortalının sigorta süresi içinde Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarında tanımlanan bir kaza sonucunda derhal veya kaza tarihinden itibaren iki yıl içinde daimi olarak malul kalması halinde sigortalıya ödenir.

 • Kanser Teminatı

  Sigortalının, teminat başlangıç tarihinden sonraki bir tarihte, kanser hastalığına, hayatında ilk kez teşhis konulduğuna veya hayatında ilk kez ameliyat edildiğine dair yazılı ispat belgesi sunduğunda, poliçe üzerinde belirtilen teminat tutarı sigortacı tarafından sigortalıya ödenir. Başlangıç tarihinden itibaren ilk 90 günden sonra ortaya çıktığı teşhis edilen kanser hastalıklarına ait poliçede belirtilen tazminat tutarında ödeme yapılır. Kanser tazminatının ödendiği durumda kanser teminatı sonlanır.

 • Yaşam Teminatı

  Poliçe başlangıcında belirlenmiş olan sigorta süresinin sonunda, sigortalının hayatta olması şartıyla, ödenen tutardır. Bu teminat, ödenmesi kararlaştırılan primlerden BSMV düşüldükten sonra kalan tutarların toplamıdır.

 • Teminat ve Prim Tutarları

  Üründe kaza sonucu vefat ve sürekli sakatlık, kanser ve yaşam teminatları yer almaktadır.

  TEMİNAT  
  Kaza Sonucu Vefat ve Sakatlık Teminatı 20.00TL
  Kanser 100.00TL
  Yaşam 24.76TL
  Prim Tutarı (40 yaş kadın/yıllık ödeme) 2.60TL
  Poliçe süresi 10 Yıl

Primini Geri Ödeyen Kanser Korumalı Ferdi Kaza Sigortası poliçeniz, acentesi olduğumuz CIGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. tarafından sunulmaktadır.