İçeriğe Git Alt Bölüme Git Sol Menüye Git

Cigna Finans Otomatik Katılım Planları

Geleceğinizi Güvence Altına Almanız Artık Çok Kolay

Cigna Finans Otomatik Katılım Planına dahil olarak, Geleceğinizi Güvence Altına Almanız Artık Çok Kolay.

Cigna Finans Otomatik Katılım Planları ile bireysel emekliliğiniz için birikim yapmaya başlayabilirsiniz.
Sistemde en az 10 yıl bulunan ve 56 yaşını tamamlayıp emeklilik hakkını kullanarak sistemden ayrılan çalışanlar, aşağıdaki teşviklerden tamamen faydalanır.

  • Ödediğiniz her katkı payının %25'i kadar Devlet Katkısı alırsınız (çalışanın bireysel emeklilik sözleşmesi varsa bu sözleşme kapsamında Devlet Katkısı limiti kazanmaya devam edecek olup Otomatik Katılım kapsamındaki sözleşmesi için Devlet Katkısı üst sınırı ayrı olacaktır.) Devlet Katkısı ile ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayın.
  • Tarafınıza yapılacak bildirimden sonra ilk 2 ay içinde cayma/çıkış hakkını kullanmadığınız takdirde, sisteme girişte bir defaya mahsus olmak üzere 1.000 TL tutarında ilave Devlet Katkısından faydalanırsınız.
  • Sistemde kalıp emeklilik hakkını kullanırsanız ve hesabınızdaki birikimi en az 10 yıl boyunca, düzenli gelir olarak almayı tercih ederseniz birikiminizin %5'i kadar ek Devlet Katkısı ödemesine hak kazanırsınız.
  • Otomatik katılım sistemi kapsamında sunulan emeklilik planlarında, emeklilik şirketlerince fon işletim gideri kesintisi dışında başka bir kesinti yansıtılmaz.
  • Dilediğiniz zaman katkı payı ödemelerinize ara verebilirsiniz.

PLAN DAHİLİNDEKİ FONLARA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

Cigna Finans Otomatik Katılım A Planı
Plan Kapsamında Sunulan Fonlar Fonların içeriğine ilişkin özet bilgi Yıllık Fon İşletim Gider Kesintisi Katkı Payı Fon Dağılım Oranı
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Başlangıç Katılım EYF Fon portföyünün tamamının en az yüzde altmışı Türk Lirası cinsinden katılma hesabında olmak üzere, kalanı vaad sözleşmelerinde, Türk Lirası cinsinden Müsteşarlıkça ihraç edilen 180 gün vadeli veya vadesine azami 180 gün kalmış gelir ortaklığı senetleri ve kira sertifikalarında yatırıma yönlendirilir %0,85 %100
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Katkı EYF Fon, bireysel emeklilik sistemindeki katılımcıların devlet katkısı tutarlarının değerlendirilmesi amacı ile kurulmuştur. Fon portföyü ağırlıklı olarak TL cinsinden ihraç edilen faizsiz borçlanma araçlarına, gelir ortaklığı senetleri ve kira sertifikaları ile sınırlı oranda da değişen piyasa koşullarına göre katılım bankacılığına uygun hisse senetlerine yatırarak hem sermaye kazancı hem de kar payı geliri elde etmeyi hedefleyen bir fondur. %0,347 %100

Cigna Finans Otomatik Katılım B Planı
Plan Kapsamında Sunulan Fonlar Fonun içeriğine ilişkin özet bilgi Yıllık Fon Toplam Gider Kesintisi Katkı Payı Fon Dağılım Oranı
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Başlangıç EYF Fon portföyünün yüzde altmışı, Türk Lirası cinsinden mevduat veya katılma hesabında; en az yüzde yirmisi Müsteşarlıkça ihraç edilen Türk Lirası cinsinden 180 gün vadeli veya vadesine azami 180 gün kalmış borçlanma araçlarında, gelir ortaklığı senetleri veya kira sertifikalarında, kalanı ters repoda, Takasbank ve/veya yurtiçi organize para piyasası işlemlerinde, vaad sözleşmelerinde yatırıma yönlendirilir. %0,85 %100
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katkı EYF Fon, bireysel emeklilik sistemindeki katılımcıların devlet katkısı tutarlarının değerlendirilmesi amacı ile kurulmuştur. Fon mevzuat gereği portföyü ağırlıklı olarak sabit getirili menkul kıymetlere ve sınırlı oranda da değişen piyasa koşullarına göre BIST 100 endeksinde bulunan paylara yatırılan, hem sermaye kazancı hem de temettü ve faiz geliri elde etmeyi hedefleyen bir fondur. %0,24 %100

Cigna Finans Otomatik Katılım Planları, QNB Finansbank A.Ş.'nin acenteliğini yaptığı Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş tarafından sunulmaktadır. QNB Finansbank A.Ş acentesi olduğu Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş'nin %49 oranında pay sahibidir.

Otomatik Katılımla ilgili başvuru yapmak veya bilgi almak için tıklayın.