Hesap İşletim Ücreti

Sizi Dinliyoruz

Bankamızın siz değerli müşterilerine verdiği bankacılık hizmetlerine ilişkin, vadesiz TL ve Döviz Tevdiat Hesaplarından 3 ayda bir tahsil ettiği masraf tutarıdır.

Bu tutar, hesap sayısına bağlı olarak farklılaşmakta olup, Ek Hesap ve Döviz Tevdiat Hesabı bulunan müşterilerimiz ile İşletme Bankacılığı müşterileri için farklılık göstermektedir. Faiz ve ücretler için tıklayınız.

Hesap Bakiyelerinin ilgili dönem sonunda müsait olmaması durumunda gerçekleştirilemeyen tahsilatlar izleyen dönemler içersinde hesap bakiyeleri kontrol edilerek gerçekleştirilir. Her tahsilat döneminde en fazla 2 döneme ilişkin bekleyen borç ve ilgili dönem borcu tahsil edilir.

Bankamızla müşterilerimiz arasında imzalanmış olan BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ'nin Genel Hükümler'de uygulamamıza dair bilgilendirme yer almaktadır.

Hesap İşletim Ücreti hakkında sözleşmemizde yer alan bilgi dışında, www.qnbfinansbank.com adresimizdeki faiz ve ücretler bölümünde; şubelerimizde asılı komisyon masraf listelerimizde ilgili ücretlerin tahsil edildiği bilgisi yer almaktadır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 22.maddesi hükmüne göre "Tacir olan veya olmayan bir kimseye, ticari işletmesi ile ilgili iş veya hizmet görmüş olan tacir, münasip bir ücret isteyebilir" hükmü bankaların, tüm bankacılık hizmet ve işlemleri üzerinden ücret ve masraf tahakkuk ettirmesine izin vermektedir.

Bankacılık Kanununun 144 üncü maddesine dayanılarak hazırlanan Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kar ve Zarara Katılma Oranları ile Özel Cari Hesaplar Dahil Bu İşlemlerde Sağlanacak Diğer Menfaatler Hakkında Tebliğin 16.10.2006 tarih, 2006/11188 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 22.11.2006 tarih, 26354 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe girmesiyle birlikte, anılan Tebliğin 4. maddesinde "faiz dışında sağlanacak diğer menfaatlerin ve tahsil olunacak masrafların nitelikleri ve sınırları serbestçe belirlenir" denilmekte ve anılan Tebliğ çerçevesinde T.C.Merkez Bankası'na belirlenen masraf ve komisyon tür, oran ve tutarları bildirilmektedir.

Hesap İşletim Ücreti, Döviz Tevdiat Hesaplarından (DTH) tahsil edilmektedir. Faiz ve ücretler için tıklayınız.

Bankamızla müşterilerimiz arasında imzalanmış olan BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ'nin Genel Hükümler'de uygulamamıza dair bilgilendirme yer almaktadır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 22.maddesi hükmüne göre "Tacir olan veya olmayan bir kimseye, ticari işletmesi ile ilgili iş veya hizmet görmüş olan tacir, münasip bir ücret isteyebilir" hükmü bankaların, tüm bankacılık hizmet ve işlemleri üzerinden ücret ve masraf tahakkuk ettirmesine izin vermektedir.

Bankacılık Kanununun 144 üncü maddesine dayanılarak hazırlanan Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kar ve Zarara Katılma Oranları ile Özel Cari Hesaplar Dahil Bu İşlemlerde Sağlanacak Diğer Menfaatler Hakkında Tebliğin 16.10.2006 tarih, 2006/11188 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 22.11.2006 tarih, 26354 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe girmesiyle birlikte, anılan Tebliğin 4. maddesinde "faiz dışında sağlanacak diğer menfaatlerin ve tahsil olunacak masrafların nitelikleri ve sınırları serbestçe belirlenir" denilmekte ve anılan Tebliğ çerçevesinde T.C.Merkez Bankası'na belirlenen masraf ve komisyon tür, oran ve tutarları bildirilmektedir.